E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
ilok-vukovar-vucedol
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
NOVOSTI
Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu
27.06.2016.  -  Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 55/16) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje 
Obavijest fizičkim i pravnim osobama koje obavljaju djelatnost prometa pokretnim kulturnim dobrima i drugim kulturnim predmetima koji imaju umjetničko, povijesno, arheološko i drugo značenje
12.05.2016.  -  U skladu sa člancima 101.a i 101.b Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine, broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13 i 152/14) donesen je Pravilnik o načinu vođenja i sadržaju upisnika i evidencije o prometu pokretnim kulturnim 
Održana sjednica Vijeća 41. Osorskih glazbenih večeri
29.06.2016.  -  U utorak, 28. lipnja 2016., u Ministarstvu kulture održana je sjednica Vijeća 41. Osorskih glazbenih večeri, nacionalnog festivala koji se na Osoru održava od 17. srpnja do 21. kolovoza 2016. godine. 
Predstavljanje potprograma Kultura programa EU Kreativna Europa u Velikoj Gorici i Slavonskom Brodu
28.06.2016.  -  Ministarstvo kulture, Ured Kreativne Europe ovog tjedna održat će dva predstavljanja Programa Kreativna Europa- podprogram Kultura. Prvo će biti u Velikoj Gorici a drugo u Slavonskom Brodu. 
Dr. sc. Zlatko Hasanbegović nema službenu niti neslužbenu Facebook stranicu niti profil
24.06.2016.  -  Na društvenoj mreži Facebook pojavila se nova stranica s imenom ministra kulture dr. sc. Zlatka Hasanbegovića ''Doktor Zlatko Hasanbegović za predsjednika HDZ-a''
Pomoćnica ministra kulture dr. sc. Iva Hraste Sočo u posjeti Pečuhu i Sigetu vezano uz obilježavanje 450. - te obljetnice Sigetske bitke
21.06.2016.  -  Pomoćnica ministra kulture dr. sc. Iva Hraste-Sočo boravila je u posjetu Sigetu i Pečuhu u Mađarskoj na sastancima vezano uz organizaciju obilježavanja 450. - te obljetnice Sigetske bitke, i to u svojstvu zamjenice predsjednika Povjerenstva za obilježavanje
Javni poziv za imenovanje umjetničkog ravnatelja Međunarodne smotre folklora Zagreb
21.06.2016.  -  Na temelju članka 7. Pravilnika o organiziranju, financiranju i donošenju programa Međunarodne smotre folklora Zagreb (Narodne novine, broj 69/14), ministar kulture upućuje 
Sućut ministra kulture dr. sc. Zlatka Hasanbegovića povodom smrti profesora Radoslava Dodiga
20.06.2016.  -  "Poštovana obitelji Dodig,
vijest o odlasku našeg uvaženog profesora Radoslava Dodiga primili smo s velikom tugom i žalošću. Profesora Radu pamtit ćemo kao časnog i predanog kulturnog i javnog radnika vođenog najvišim etičkim
Zamjenica ministra kulture na otvorenju 56. Međunarodnoga dječjega festivala u Šibeniku
20.06.2016.  -  Pred prepunom ljetnom pozornicom ispred katedrale sv. Jakova u Šibeniku u subotu, 18. lipnja 2016. godine, svečano je otvoren 56. Međunarodni dječji festival (MDF). 
Uručene Nagrade Vladimir Nazor za 2015. godinu
19.06.2016.  -  Svečana dodjela ''Nagrade Vladimir Nazor'' za najbolja umjetnička ostvarenja u Republici Hrvatskoj za 2015. godinu na području književnosti, glazbe, filma, likovnih i primijenjenih umjetnosti, kazališne umjetnosti te arhitekture i urbanizma održana je 19. lipnja 2016. godine
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
Kliknite za više
 Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi  


 
Kliknite za više
 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a
FOTOGALERIJA