E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
MINISTARSTVO KULTURE  >  Ustroj

▪ Godišnji plan rada Ministarstva kulture za 2016. godinu
 

 Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva kulture (NN br. 17/17)

 Plan prijama Ministarstva kulture za stručno osposobljavanje bez
zasnivanja radnog odnosa u 2017. godini


 Etički kodeks državnih službenika, NN br. 40/2011.

 Imenovanje službenika za informiranje Ministarstva kulture

 Imenovanje povjerenika za etiku Ministarstva kulture

 Imenovanje povjerenika za poslove zaštite od požara

 Imenovanje službenika za zaštitu osobnih podataka
 
 

  Arhiva
    
 
 

 

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a