E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
ilok-vukovar-vucedol
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
MINISTARSTVO KULTURE  >  Ustroj  >  Uprava za međunarodne kulturne odnose, europske poslove i javnu komunikaciju

Pomoćnica ministra kulture:
doc. dr. sc. Iva Hraste Sočo
e-pošta: iva.hraste-soco@min-kulture.hr

Tajnica pomoćnice ministra:
Nikolina Pocedić
tel: 01 4866-366; 
e-pošta: nikolina.pocedic@min-kulture.hr 


  
Služba za javnu komunikaciju
Tel: 01 4866 360
 
  
Služba za UNESCO
Voditeljica i glavna tajnica Hrvatskog povjerenstva za UNESCO: Rut Carek
Tel: 01 4866 304
Faks: 01 4866 526
e-pošta: rut.carek@min-kulture.hr; unesco@min-kulture.hr
 


Sektor za programe i projekte Europske unije 
Načelnica: Anastazija Magaš Mesić
Tel: 01 4866 412
Faks: 01 4866 560
e-pošta: anastazija.magas-mesic@min-kulture.hr

Za sve informacije o programima financiranima iz Europskog socijalnog fonda, molimo da nam se obratite putem e-pošte: esf@min-kulture.hr  

Služba za pripremu, provedbu, praćenje i vrednovanje programa i projekata Europske unije 
Voditeljica: Ivana Vukosavić Mitrov
Tel: 01 4866 561
e-pošta: ivana.vukosavicmitrov@min-kulture.hr
 

Služba za razvoj i koordinaciju programa i projekata Europske unije
Voditelj: Mladen Špehar
Tel: 01 4866 326
e-pošta: mladen.spehar@min-kulture.hr
 

Sektor za međunarodne kulturne odnose i europske poslove
 

Služba za kulturne i kreativne industrije
Voditeljica: Anera Stopfer
Tel: 01 4866 285
e-pošta: anera.stopfer@min-kulture.hr
 
 
Služba za međunarodne kulturne odnose
Voditeljica: Nevena Tudor Perković
Tel: 01 4866 243
e-pošta: nevena.tudorperkovic@min-kulture.hr 


 

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
Kliknite za više
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Kliknite za više
 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a
FOTOGALERIJA