E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
ilok-vukovar-vucedol
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
MINISTARSTVO KULTURE  >  Ustroj  >  Uprava za zaštitu kulturne baštine

Davor Trupković, pomoćnik ministrice kulture
e-pošta: davor.trupkovic@min-kulture.hr

Tajnica pomoćnika ministrice:
Ljiljana Jagurić
tel: 01 4866 627
faks Uprave: 01 4866 680
e-pošta: ljiljana.jaguric@min-kulture.hrSektor za zaštitu kulturne baštine
Načelnica: Ranka Saračević-Wurth
tel: 01 4866 602; faks: 01 4866 680
e-pošta: ranka.saracevic-wurth@min-kulture.hr


Služba za nepokretnu kulturnu baštinu
Voditeljica: Mirna Sabljak, dipl. ing. arh.
tel: 01 4866 603
e-pošta: mirna.sabljak@min-kulture.hr


Služba za pokretnu, etnografsku i nematerijalnu kulturnu baštinu
Voditeljica: Katarina Radatović-Cvitanović
tel: 01 4866 607
e-pošta: katarina.radatovic-cvitanovic@min-kulture.hr


Služba za dokumentaciju, registar i promociju kulturne baštine
Voditeljica: mr. sc. Anuška Deranja Crnokić
tel: 01 4866 523
e-pošta: anuska.deranja-crnokic@min-kulture.hr
 


Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju 
Načelnik: Tomislav Petrinec
tel: 01 4866 619
faks Uprave: 01 4866 680
e-pošta: tomislav.petrinec@min-kulture.hr
 


Služba za inspekcijske poslove zaštite kulturne baštine
Voditelj: Hrvoje Koržinek
tel: 01 4866 624
e-pošta: hrvoje.korzinek@min-kulture.hr

>> SVI KONZERVATORSKI ODJELI

 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
Kliknite za više
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Kliknite za više
 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a
FOTOGALERIJA