E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
ilok-vukovar-vucedol
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
MINISTARSTVO KULTURE  >  Ustroj  >  Uprava za razvoj kulture i umjetnosti
Kontakt: Lidija Deverić
tel:: 4866-408   faks.: 4866-438
e-pošta: lidija.deveric@min-kulture.hr 
Sektor za izvedbenu, likovnu, muzejsku i arhivsku djelatnost
Načelnica: Eva Brunović
tel.: 01 4866 518
e-pošta: eva.brunovic@min-kulture.hrSlužba za muzejsko-galerijsku i likovnu djelatnost


Služba za arhivsku djelatnost
Voditelj: mr. sc. Branko Kaleb
tel.: 01 4866 617
e-pošta: branko.kaleb@min-kulture.hr


Služba za dramsku umjetnost i audiovizualnu djelatnost


Služba za glazbu
Voditeljica: Sanja Raca
tel.: 01 4866 401
e-pošta: sanja.raca@min-kulture.hrSektor za književno-nakladničku i knjižničnu djelatnost
Načelnica: Dubravka Đurić Nemec
tel.: 01 4866 431
e-pošta: dubravka.djuric-nemec@min-kulture.hr


Služba za knjigu i nakladništvo
Voditeljica: Mihaela Majcen Marinić
tel: 01 4866 406
e-pošta: mihaela.majcen-marinic@min-kulture.hr


Služba za knjižničnu djelatnost i promidžbu knjige
Voditeljica: Jelena Glavić-Perčin
tel.: 01 4866 451
e-pošta: jelena.glavic-percin@min-kulture.hrNajave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
Kliknite za više
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Kliknite za više
 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a