E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
ilok-vukovar-vucedol
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
MINISTARSTVO KULTURE  >  Ustroj  >  Uprava za pravne i financijske poslove
Sektor za normativne i upravno-pravne poslove 
Načelnik: mr. sc. Tomislav Jelić
tel.: 01 4866 216
e-pošta: tomislav.jelic1@min-kulture.hr

 
Služba za normativne poslove u kulturi i medijima
Voditeljica: Kristina Vlašiček Novoselec
tel: 01 4866 314
e-pošta: kristina.vlasicek-novoselec@min-kulture.hr 


Služba za upravno-pravne poslove u kulturi
Voditeljica: Irena Bobovčan
tel: 01 4866 317
e-pošta: irena.bobovcan@min-kulture.hr
Sektor za gospodarenje i financiranje
Načelnica: Julijana Opačić
tel.: 01 4866 413
e-pošta: julijana.opacic@min-kulture.hrSlužba za strateško planiranje i analitiku u kulturi i medijima
Voditelj: Boris Jurinić
tel: 01 4866 510
e-pošta: boris.jurinic@min-kulture.hr


Služba za financiranje i računovodstvo
Voditeljica: Marija Rogošić
tel.: 01 4866 448
e-pošta: marija.rogosic@min-kulture.hr

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
Kliknite za više
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Kliknite za više
 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a