E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
ilok-vukovar-vucedol
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
MINISTARSTVO KULTURE  >  Ustroj  >  Uprava za knjigu i knjižnice

Kontakt:
Stručna referentica: Vesna Nada Babić
tel.: 01 4866 408
faks Uprave: 01 4866 438
e-pošta: vesna.babic@min-kulture.hr
 


Odjel za knjigu i nakladništvo
Načelnica: Jelena Glavić-Perčin
tel.: 01 4866 451
e-pošta: jelena.glavic-percin@min-kulture.hr

Odjel za promidžbu knjige i čitanja
Načelnica: Dubravka Đurić Nemec
tel.: 01 4866 431
e-pošta: dubravka.djuric-nemec@min-kulture.hr
 
Odjel za knjižničnu djelatnost
tel.: 01 4866 404
 

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
Kliknite za više
 Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi  
 Rasprava o medijskoj politici
Kliknite za više
 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a
FOTOGALERIJA