E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
MINISTARSTVO KULTURE  >  Ustroj  >  Uprava za gospodarenje i financiranje

Kontakt:
Stručna referentica: Mirjana Hapavel
tel: 01 4866 410
faks Uprave: 01 4866 480
e-pošta: mirjana.hapavel@min-kulture.hr


Odjel za planiranje i financiranje


Odjel za računovodstvo
Načelnica: Julijana Opačić
tel.: 01 4866 413
e-pošta: julijana.opacic@min-kulture.hr

 

Najave  RSS
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
Kliknite za više
EU fondovi
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
Kliknite za više
 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a
FOTOGALERIJA