E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
ilok-vukovar-vucedol
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNE DJELATNOSTI  >  Glazba i glazbeno-scenske umjetnosti  >  Kontakt
Sektor za izvedbenu, likovnu, muzejsku i arhivsku djelatnost
Načelnica: Eva Brunović
tel.: 01 4866 518
e-pošta: eva.brunovic@min-kulture.hr


Služba za glazbu
Voditeljica: Sanja Raca
tel.: 01 4866 401
e-pošta: sanja.raca@min-kulture.hr

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
Kliknite za više
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Kliknite za više
 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a