E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Novosti  >  Restauratori i konzervatori kao odvjetnici umjetnina
16.12.2016. - Hrvatski restauratorski zavod organizirao je zajednički skup pod nazivom „Vježbe suodlučivanja 1. Restauriranje drvene polikromirane skulpture“, koji se održao 16. prosinca 2016. godine u Restauratorskom centru u Ludbregu. Na skupu su predstavljeni konzervatorsko-restauratorski  radovi  kao konstruktivni prijedlozi s ciljem povezivanja i unaprjeđenja sustava zaštite pokretne kulturne baštine te razmjene iskustva.     Predstavljeni su završni radovi te prikazana izlaganja o donošenju konačnih odluka konzervatorsko-restauratorskim radovima, kojima su prezentirana znanja i trud koji se ulaže pri obnovi svakog pojedinačnog dobra. Naglasak je stavljen na rezultate konzervatorsko-restauratorskih radova, ali i važnost uključivanja i djelovanja lokalne zajednice u zaštiti i obnovi kulturnih dobara.
 
     Na samom početku skupa dr. sc. Tajana Pleše, v. d. ravnatelja Hrvatskog restauratorskog zavoda, uputila je pozdravnu riječ, izrazivši zadovoljstvo i zahvalu na odazivu konzervatora i konzervatora restauratora koji će svojim izlaganjima i dijalogom prokušati iznaći zajednička rješenja u pogledu očuvanja pokretnih kulturnih dobara.     Pomoćnik ministrice kulture Davor Trupković i načelnica Sektora za zaštitu kulturne baštine Ranka Saračević-Würth zahvalili su na organizaciji skupa u čijem su fokusu ključni problemi s kojima se konzervatori i restauratori svakodnevno susreću. Posebno je naglašena suradnja konzervatorskih odjela i konzervatora restauratora, počevši od samog planiranja rada na kulturnom dobru do sustavnog rada na sanaciji, održavanju i kontinuiranom praćenju pojedinog dobra.

 
Restauriranje kao rezultat kompromisa

     Uvodno izlaganje održala je dr. sc. Ksenija Škarić, konzervatorica restauratorica savjetnica, istaknuvši primjere iz prakse te općenite probleme u provođenju konzervatorsko-restauratorskih zahvata.
     Iva Koci, viša konzervatorica restauratorica, predstavila je u svom izlaganju drvo kao nositelja ove grupe polikromirane skulpture.
     U prvi dio vježbi predavanjima i konkretnim primjerima uključile su se konzervatorica savjetnica za pokretna kulturna dobra i zidni oslik (KO Krapina) Katarina Brkljačić Netopil predavanjem „Gorjani Sutinski, kapela sv. Jakova na Očuri), viša stručna savjetnica konzervatorica za pokretna kulturna dobra (KO Zadar) Damira Tolić predavanjem „Kada istraživanje i dijagnostika donesu odluku ‒  demontaža“ te viša stručna savjetnica konzervatorica Vesna Pascuttini Juraga predavanjem „Sveti Ivan na Gorici Lepoglavskoj“.

     O repolikromijama i preslici govorila je Vanesa Gjini, viša konzervatorica restauratorica, a radove na drvenom inventaru župne crkve u Pakracu predstavila je Danela Vujanić, viša stručna savjetnica konzervatorica za nepokretna kulturna dobra (KO Požega, Ured u Pakracu).
     Retuš je bila tema koju je predstavio mr. umj. Anđelko Pedišić, viši konzervator restaurator, a temu pozlate analizirala je mr. umj. Marijana Galović, viša konzervatorica restauratorica. Oltarni retabl u crkvi sv. Mihovila u Kliševu istaknut je kao jedan od načina rješavanja problema mikroklimatskih uvjeta, o čemu je govorila mr. sc. Božena Popić-Kurtela, viša stručna savjetnica konzervatorica za pokretna kulturna dobra (KO Dubrovnik).

     Nakon izlaganja o istraživanjima, rasponu radova, cjelovitim primjerima saniranja oštećenja te dinamike izvođenja radova, uslijedila je zaključna diskusija i usuglašavanje smjernica za daljnji rad u svrhu dijeljenja iskustava i uspostave dinamičnijeg dijaloga.
 
 


Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a