E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNA BAŠTINA  >  Arheološka kulturna baština  >  Prometnice i arheologija

Odnos između razvojnih projekata i vrednovanja kulturne baštine doživio je u zadnjem desetljeću značajne promjene. Glavne promjene iznio je najveći razvojni projekt u Hrvatskoj, a to je projekt izgradnje mreže autocesta i drugih prometnica.
Projekt vrednovanja arheološke baštine pri izgradnji prometnica odvijao se u skladu sa Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturne baštine (NN br. 69/99, 151/03 i 157/03), Pravilniku o arheološkom istraživanjima (NN 30/05) te u duhu Malteške konvencije ratificirane 2004. g.(NN 4/04). 

Dubrovnik, lokalitet Dugopolje nekropola

Zaštitno iskopavanje - Autocesta Split - Dubrovnik, lokalitet Dugopolje nekropola

Prije samog početka građevinskih radova napravljene su stručne podloge u kojima su, za svaku od dionica, prikazani položaji arheoloških nalazišta. Osim već poznatih registriranih lokaliteta koji su se nalazili na pravcima budućih prometnica, stručnjaci su raznim tehnikama i metodama (rekognosciranje, geofizička istraživanja, geomehanička istraživanja itd.) pregledali teren kako bi se utvrdili položaji dosad nepoznatih arheoloških lokaliteta. Također je osiguran arheološki nadzor nad izvođenjem svih zemljanih radova u slučaju pojave novih lokaliteta.Svi novootkriveni lokaliteti preventivno su zaštićeni i time upisani u Listu preventivno zaštićenih dobara Republike Hrvatske.

Na temelju tih rezultata i stručnih podloga, između Ministarstva kulture i investitora dogovoreno je  provođenje zaštitnih arheoloških istraživanja. Radove izvode sve hrvatske arheološke institucije – Služba za arheologiju Hrvatskog restauratorskog zavoda, Odsjek za arheologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Odjel za arheologiju Sveučilišta u Zadru, Institut za arheologiju, Akademija znanosti i umjetnosti Odsjek za arheologiju,  brojni muzeji i privatne firme. Stručnu pomoć i nadzor nad radovima vrše djelatnici Konzervatorskih odjela pri Ministarstvu kulture.

Prilikom istraživanja vodi se detaljna arheološka dokumentacija, pri čemu se pomno bilježe svi podaci o lokalitetu. Pokretni arheološki materijal se privremeno pohranjuje u lokalne muzeje i priprema za obradu. Ukoliko je potrebno, lokaliteti se nakon završetka radova konzerviraju i nakon toga se prepuštaju investitoru prometnica.
Zbog arheoloških lokaliteta od iznimnog značaja trase se mogu izmjestiti. Takvi lokaliteti su konzervirani i prezentirani te čine dio turističke ponude određenog kraja.

Zapadna obilaznica grada Virovitice, lokalitet Kiškorija jugZapadna obilaznica grada Virovitice, lokalitet Kiškorija sjever

Zaštitno iskopavanje - Zapadna obilaznica grada Virovitice, lokalitet Kiškorija jug (lijevo) i sjever (desno)  

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a