E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNE DJELATNOSTI  >  Knjiga i nakladništvo  >  Financiranje programa   >  Potpora knjizi strana (pregled sa stanjem 9.10.2017.)

• Potpora knjizi strana  .pdf  / .xls  (pregled sa stanjem 9.10.2017.) 

Potpora knjizi strana  (pregled sa stanjem 21.6.2017.) 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a