E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
ilok-vukovar-vucedol
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNE DJELATNOSTI  >  Arhivska djelatnost  >  Stručno povjerenstvo za izradu novog Zakona o arhivskom gradivu i arhivima  >  Bilješke sa sjednica
Bilješka sa sjednice održane 20. veljače 2017. s početkom u 13h u Ministarstvu kulture
 
Sjednici su nazočili:
- dr. sc. Dražen Kušen, predsjednik Hrvatskog arhivističkog društva
- Darko Rubčić, predsjednik Hrvatskog arhivskog vijeća
- Jozo Ivanović, Hrvatski državni arhiv
- dr. sc. Ante Gverić, ravnatelj Državnog arhiva u Zadru
- Damir Hrelja, ravnatelj Državnog arhiva u Varaždinu
- Nela Kušanić, ravnateljica Državnog arhiva u Sisku
- Ivica Mataija, ravnatelj Državnog arhiva u Gospiću
- Jurica Cesar, ravnatelj Državnog arhiva za Međimurje
           
Iz Ministarstva kulture:
- dr. sc. Ivica Poljičak, državni tajnik
- mr. sc. Branko Kaleb, voditelj Službe za arhivsku djelatnost
- Dajna Mišurac, stručna suradnica, Služba za arhivsku djelatnost
 
Prof. dr. sc. Hrvoje Stančić unaprijed se ispričao zbog nemogućnosti dolaska na sjednicu.
 
Na sjednici je predložen sljedeći dnevni red:
 
1.    Prezentacija i rasprava o ključnim polazištima za izradu novog Zakona o arhivskom gradivu i arhivima.
2.    Razno
 
Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.
 
Državni tajnik g. Poljičak je pozdravio prisutne nakon čega je g. Ivanović održao prezentaciju o ključnim nedostacima postojećeg Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, naveo ciljeve prema kojima se novi zakon mora usmjeriti te predložio normativne mjere za realizaciju navedenih ciljeva.
Kao glavne teme rasprave o Zakonu i problemi navedeni su:
 
1. Zaštita gradiva izvan arhiva
- zastarjeli procesi fokusirani na klasične pismohrane, sustav ne zahvaća gradivo u elektroničkom obliku niti je spreman zahvatiti isto
 
2. Preuzimanje gradiva u arhiv
- preuzimanje prvenstveno  ovisno o potrebama stvaratelja, gradivo nedovoljno kvalitetno pripremljeno za predaju arhivu te nakon preuzimanja dulje nedostupno dok čeka obradu, nedostatni i nekvalitetni metapodaci, problem audiovizualnog gradiva
 
3. Dostupnost i korištenje
- pojedine odredbe o dostupnosti gradiva u arhivskom zakonu nisu u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, Zakona o zaštiti osobnih podataka i Zakona o tajnosti podataka što vodi do različitih tumačenja propisa od strane nadležnih tijela, nema sustava za upravljanje ograničenjima dostupnosti, potreba za redefiniranjem osnovnih odredbi o načinu i uvjetima korištenja gradiva
 
4. Javna arhivska služba
- problem nedostatnih kapaciteta arhiva, odredbe o organizaciji arhivske službe nisu u skladu sa stvarnim stanjem i potrebama arhiva, potreba za unapređenjem upravljanja arhivima, Hrvatsko arhivsko vijeće
 
4. Privatno arhivsko gradivo
- zakonske odredbe ne potiču osnivanje ili registriranje privatnih arhiva te suviše zadiru u autonomiju vlasnika, preširoka definicija privatnog arhivskog i registraturnog gradiva
 
5. Osnovni pojmovi
- potreba za redefiniranjem osnovnih pojmova (arhiv, arhivsko gradivo i dr. ) od kojih je dio pojmova vezan uz klasičnu pismohranu i ne odgovara dovoljno današnjoj stvarnosti
 
Po završetku prezentacije uslijedila je rasprava tijekom koje je naglašeno da se pri izradi novog Zakona o arhivskom gradivu i arhivima mora voditi računa o primjenjivosti istog na teritoriju cijele Hrvatske kako bi se osigurao ravnomjerni razvoj arhivske službe gdje će se normiranje sustava moći jednako odraziti na sve arhive u državi.

Prisutni stručnjaci su istaknuli zaštitu arhivskog gradiva izvan arhiva koja će predstavljati najveći izazov za definiranje s obzirom na nedostatne arhivske kapacitete (manjak zaposlenika, adekvatnog prostora i opreme). Shodno tome, po donošenju novog Zakona morat će se pažljivo odrediti proračunska sredstva za unapređenje kapaciteta kako bi se osigurala kvalitetna i potpuna primjena novog Zakona.
 
Zaključak
 
Predloženo je da članovi Stručnog povjerenstva u sljedeća dva tjedna Ministarstvu kulture dostave svoja očitovanja na prezentaciju zajedno sa svojim prijedlozima mjera za rješavanje postojećih problema. Po isteku roka, državni tajnik će predložiti termin za održavanje sljedeće sjednice Stručnog povjerenstva te će se definirati hodogram aktivnosti za naredno razdoblje izrade novog Zakona.

Također je predloženo da se prezentacija dostavi svim ravnateljima državnih arhiva u Hrvatskoj, kao i članovima Predsjedništva Hrvatskog arhivističkog društva i Sekcije za arhivsko zakonodavstvo HAD-a, kako bi se ostalim stručnim djelatnicima omogućilo da se očituju o istoj.
Prisutni su se složili s prijedlozima.Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
Kliknite za više
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Kliknite za više
 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a
FOTOGALERIJA