E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Novosti  >  Usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, s Konačnim prijedlogom zakona
21.4.2017. - Na 3. sjednici Sabora u petak, 21. travnja 2017. godine, jednoglasno je usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, s Konačnim prijedlogom zakona.

     Izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara propisuje se rok od 4 odnosno 6 godina za arheološka i podvodna arheološka nalazišta na koji se može u neprekinutom trajanju odrediti preventivna zaštita za dobra za koje se predmnijeva da imaju svojstva kulturnog dobra, te isključuje mogućnost produljenja trajanja preventivne zaštite nakon isteka propisanog roka.
     Precizira se odredba o osiguranju naplate troškova privremenog skrbnika kulturnog dobra zasnivanjem zakonskog založnog prava u korist Grada Zagreba, grada ili općine koji su podmirili troškove  skrbništva.
     Ograničava se vremenski obveza vlasnika u pogledu vraćanja sredstava uloženih iz državnog proračuna u zaštitu, očuvanje i obnovu kulturnog dobra, tako da je vlasnik dužan vratiti sredstava ako proda kulturno dobro u roku od pet godina računajući od ulaganja sredstava iz državnog proračuna,
     Briše se odredba o osnivanju zakonskog založnog prava na kulturnom dobru radi osiguranja povrata sredstava iz državnog, županijskog, gradskog odnosno općinskog proračuna uloženih u zaštitu i očuvanje kulturnog dobra.
     Precizira se obveza sjecanja stručnih zvanja za obavljanje restauratorsko-konzervatorskih poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, tako da se obveza stjecanja stručnih zvanja propisuje samo za javne ustanove za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara, kojima su osnivači Republika Hrvatska, županije, Grad Zagreb, općine i gradovi.

     Smanjuje se visina spomeničke rente koja se mjesečno plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora koji se nalazi u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline, od 1,00 do 7,00 kuna na 1,00 do 4,00 kune.
     Propisuje se nastavak plaćanja neizravne spomeničke rente s obzirom na obavljanje određenih djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti prema suženom popisu djelatnosti.

www.sabor.hr
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a