E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Novosti  >  Projekt prezentacije arheološkog lokaliteta Mursa na položaju izgradnje Građevinskog fakulteta u Osijeku
16.5.2017. - Na svečanosti održanoj u petak, 12. svibnja 2017. godine, u Rovinju u organizaciji Hrvatske komore arhitekata, peteročlani ocjenjivački žiri kojim je predsjedao akademik Nikola Bašić dodijelio je strukovna priznanja za istaknuti doprinos hrvatskoj arhitekturi u 2016. godini.     Medaljom za arhitekturu nagrađena je realizacija projekta Građevinskog fakulteta u Osijeku autora arhitekata Dinka Peračića i Romana Šilje. Posebnost ovoga projekta je, između ostaloga, činjenica da je zgrada projektirana na arheološkom području rimske Murse.

     Na temelju konzervatorskih uvjeta Konzervatorskog odjela u Osijeku, prije početka izgradnje provedena su zaštitna arheološka istraživanja (2006. – 2008.) koja je vodila Slavica Filipović arheolog iz Muzeja Slavonije, Osijek. Zaštitna arheološka istraživanja rezultirala su nalazom dijela urbane strukture Murse kojemu okosnicu čini cesta s obostrano položenim građevinama različitih namjena. Zbog značaja samog nalaza, kao i zbog važnosti za poznavanje urbane povijesti Osijeka odlučeno je da se otkriveni lokalitet prezentira u okviru buduće zgrade Građevinskog fakulteta.

     S obzirom na razvojne potrebe grada i ovdje prisutnu temu urbane arheologije prihvaćen je kompromis kojim buduća gradnja uvažava vrijedan arheološki lokalitet na način da je arhitektonski projekt buduće građevine prilagođen zahtjevima zaštite i prezentacije istraženog nalazišta.

     Prezentacija nalazišta nastavak je konzervatorskog koncepta započetog u sklopu izgradnje susjedne zgrade Poljoprivrednog fakulteta, što predstavlja pozitivnu okolnost s obzirom na buduću znanstveno-edukativnu namjenu prostora te optimalne mogućnosti zaštite arheoloških nalaza u zatvorenom prostoru.

     Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku je naručilo od Ministarstva kulture u lipnju 2010. godine, projekt konzervacije i prezentacije arheološkog lokaliteta kao sastavni dio glavnog projekta buduće zgrade Građevinskog fakulteta.     Radna grupa Ministarstva kulture koju su činili arheolozi Tatjana Lolić, Zoran Wiewegh i arhitekt Tomislav Petrinec na temelju analize vrijednosti, značenja i stanja zatečenih arheoloških struktura te različitih modela prezentacije, predložila je koncept prezentacije koji u zadanim okolnostima, uz nužnu zaštitu svih elemenata izvorne strukture, pruža najviše informacija o nalazu. Osim toga, ova vrsta prezentacije, koja uključuje načelo anastiloze, ocijenjena je edukativnom i atraktivnom za posjetitelje i korisnike zgrade te nije zahtjevna za održavanje.  

     Zona prezentacije rezultat je prilagodbe projekta zgrade građevinskog fakulteta, a obuhvaća dio prizemlja koji je rasterećen vitalnih funkcija zgrade. S obzirom na poprečni položaj u odnosu na dužu os zgrade prostor zadržava nužnu komunikacijsku funkciju između razdvojenih sadržaja prizemlja.

     Arhitekturom zgrade zona prezentacije ograničena je tlocrtnim formatom i visinom prizemlja, ali ne i dubinom zahvata. Na taj način omogućeno je slobodno formiranja kota prezentacije otkrivenih nalaza, pod uvjetom da se pritom nužna komunikacija između razdvojenih sadržaja prizemlja izvede na način koji ne ugrožava arheološki nalaz.

     Konzervatorski nadzor na izvedbi projekta prezentacije proveo je Konzervatorski odjel u Osijeku.
 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a