E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
ilok-vukovar-vucedol
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNE DJELATNOSTI  >  Knjiga i nakladništvo  >  Kontakt

Sektor za književno-nakladničku i knjižničnu djelatnost
Načelnica: Dubravka Đurić Nemec
tel.: 01 4866 431
e-pošta: dubravka.djuric-nemec@min-kulture.hr


Služba za knjigu i nakladništvo
Voditeljica: Mihaela Majcen Marinić
tel: 01 4866 406
e-pošta: mihaela.majcen-marinic@min-kulture.hr 

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
Kliknite za više
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Kliknite za više
 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a