E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNA BAŠTINA  >  Financiranje programa  >  Odobreni programi u 2018.  >  Odobreni programi zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima za 2018. godinu (pregled sa stanjem 12.01.2018.)

Odobreni programi zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima za 2018. godinu  .pdf  / .xls  (pregled sa stanjem 12.01.2018.)


Na "Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu" za programe zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima prijavljeno je 1.251 program, a ukupna financijska potraživanja iznosila su 438.492.153,70 kn.
 
Nakon razmatranja pristiglih zahtjeva, procjene prioriteta i potreba te u skladu s financijskim mogućnostima Ministarstva kulture, za financiranje su uvrštena 768 programa u ukupnom iznosu od 95.952.277,00 kn.
 
Prijedlog financiranja programa donesen je na temelju stručnog mišljenja nadležnih konzervatorskih odjela i Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture RH te je prijedlog razmatran i verificiran od strane Hrvatskog vijeća za kulturna dobra i odobren od ministrice kulture.
 
Programske aktivnosti provode se isključivo na području Republike Hrvatske, a prihvatljive vrste programa obuhvaćaju:
 
 1. prijava za prethodna istraživanja (konzervatorska, restauratorska i sl.)
 2. prijava za izradu potrebne dokumentacije (snimak postojećega stanja, izvedbeni projekt, konzervatorski elaborat, troškovnik zaštitnih istraživanja i sva potrebna dokumentacija, ovisno o vrsti kulturnoga dobra, potrebna za izvođenje radova)
 3. prijava za izvođenje radova.
 
Ocjena opravdanosti financiranja programa zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara donosi se prema sljedećim kriterijima:
 
1. programi zaštite i očuvanja za kulturna dobra koja imaju riješen pravni status zaštite;
2. programi zaštite i očuvanja za koje je pripremljena projektna dokumentacija za izvođenje radova;
3. programi za koje se traži izrada dokumentacije (konzervatorski elaborat sa smjernicama za obnovu i prezentaciju kulturnoga dobra, arhitektonski snimak postojećega stanja i idejni projekt, glavni i izvedbeni projekt);
4. programi izrade dokumentacije koja prethodi konzervatorsko-restauratorskim zahvatima;
5. programi s visokim stupnjem fizičke ugroženosti kulturnoga dobra (osobito hitne intervencije);
6. programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u vlasništvu Republike Hrvatske;
7. višegodišnji programi – nastavak radova koji su u završnoj fazi, neovisno o stupnju ugroženosti, i programi koji su se u prethodnom razdoblju uspješno izvršavali
8. osigurana sredstva sufinanciranja (potrebno priložiti dokaz o sufinanciranju (npr. izjavu, odluku i sl.), osobito ako su veća od sredstava koja se traže od Ministarstva kulture;
9. programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara na prostoru od posebne državne skrbi;
10. programi na kulturnome dobru koje ima visok stručni, znanstveni i nacionalni značaj;
11. programi s prioritetne liste proizašle iz zajedničkoga programa Vijeća Europe i Europske komisije „Integrated Rehabilitation project Plan/Survey on the Architectural and Archaeological Heritage“ IRPP/SAAH (regionalni program jugoistočne Europe);
12. programi zaštite i očuvanja koji uključuju mjere energetske učinkovitosti i ugradnje obnovljivih izvora energije.
 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a