E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
ilok-vukovar-vucedol
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNE DJELATNOSTI  >  Arhivska djelatnost  >  Kontakt
Sektor za izvedbenu, likovnu, muzejsku i arhivsku djelatnost
Načelnica: Eva Brunović
tel.: 01 4866 518
e-pošta: eva.brunovic@min-kulture.hrSlužba za arhivsku djelatnost
Voditelj: mr. sc. Branko Kaleb
tel.: 01 4866 617
e-pošta: branko.kaleb@min-kulture.hr
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
Kliknite za više
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Kliknite za više
 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a