E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
MEĐUNARODNA SURADNJA  >  Suradnja u području kulture i umjetnosti  >  Bilateralna suradnja  >  Pregled po zemljama  >  Argentina

Ugovor o kulturnoj, znanstvenoj i prosvjetnoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Argentine zaključen je u Buenos Airesu 27. travnja 1994. godine.

Program između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Argentinske Republike o kulturnoj i obrazovnoj suradnji za godine 2007 – 2010., potpisan u Buenos Airesu, 16. travnja 2007.

Kulturna suradnja s Republikom Argentinom ostvaruje se ponajviše u izravnoj komunikaciji između kulturnih institucija, pojedinaca i/ili posredstvom veleposlanstva RH u Argentini. Obzirom na udaljenost dviju zemalja suradnja se dosada odvijala na zadovoljavajućem nivou, a od potpisivanja Programa kulturna suradnja između dviju zemalja znatno se intenzivirala. U 2007. godini u Buenos Airesu održana je izložba Hrvatska tradicijska kultura, a u 2008. održat će se izložba „Suvremeni hrvatski crtež“.

 

 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a