E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNA BAŠTINA  >  Arheološka kulturna baština  >  O projektu FastiOnline

Ministarstvo kulture potpisalo je sporazumno pismo s Međunarodnim udruženjem za klasičnu arheologiju, čime je Hrvatska uključena u projekt FastiOnline.

FastiOnline je web stranica bazirana na GIS bazi podataka te sadrži sažetke arheoloških lokaliteta istraživanih u određenom području u tekućoj godini.

Ideja za ove stranice je nastala 1998. godine kada je prestao izlaziti časopis Fasti Archaeologici. Projekt FastiOnline pokrenut je 2000. godine i tada je uključivao samo arheološke lokalitete na području Italije. U projekt su se posljednjih godina uključile Malta, Makedonija, Srbija, Rumunjska, Bugarska, Cipar i sad Hrvatska. Cilj projekta je uključiti sve mediteranske zemlje odnosno prostor nekadašnjeg Rimskog carstva.

Stranice FastiOnline su višejezične tako sažetke lokaliteta iz Hrvatske možemo vidjeti na Hrvatskom i na engleskom jeziku. Osim sažetaka, sadrže i interaktivnu kartu s točnim položajem lokaliteta te su vrlo jednostavne za pretraživanje.

Sadržaj hrvatskog portala zajedničko je vlasništvo Međunarodnog udruženja za klasičnu arheologiju i Ministarstva kulture.

 

 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a