E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNE DJELATNOSTI  >  Vizualne umjetnosti  >  Kulturno vijeće za vizualne umjetnosti  >  Bilješke sa sjednica i sažeci sjednica

Sažetak 4. sjednice Kulturnog vijeća vizualne umjetnosti održane 2. ožujka 2017. u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2
 
     Kulturno vijeće za vizualne umjetnosti je usvojilo zapisnik 3. sjednice te su u nastavku sjednice sukladno temeljnim kriterijima koji su propisani u članku 7. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ br. 55/16) i posebnim kriterijima razmotreni prigovori na rezultate Poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu. Za sljedeću sjednicu predloženo je razmatranje odnosno revaloriziranje postojećih Kriterija za vrednovanje programa vizualnih umjetnosti za 2018. godinu.


Sažetak 3. sjednice Kulturnog vijeća za vizualne umjetnosti održane u četvrtak, 3. studenog 2016. u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2

     Kulturno vijeće za vizualne umjetnosti je usvojilo zapisnik 2. sjednice. Predsjednica Vijeća, dr. sc. Irena Kraševac istaknula je potrebu za zaključnim pregledom svih programa koji su pristigli  na  Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu za programe vizualne umjetnisti.
     U nastavku sjednice Kulturno vijeće za vizualne umjetnosti je definiralo prijedlog Programa kulturnog razvitka za 2017. godinu. Prijedlog će se dostaviti Kabinetu ministrice.


Sažetak 2. sjednice Kulturnog vijeća za vizualne umjetnosti održane 12., 13., 14. te 20. listopada 2016. u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2

     Po usvajanju zapisnika Konstituirajuće sjednice Kulturnog vijeća za vizualne umjetnosti, Vijeće je sukladno temeljnim kriterijima koji su definirani u članku 7. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16) te posebnim kriterijima za vrednovanje programa razmatralo i vrednovalo programe vizualnih umjetnosti podijeljene prema potprogramskim djelatnostima: izložbe, likovne monografije, dizajn, arhitektura, vizualna kultura, manifestacija i ostali programi, pristigle na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu.
     Vijeće je prilikom pregledavanja programa osobito uvažavalo reciprocitet drugih izvora u sufinanciranju prijavljenih programa, jasnoću programskog sadržaja za koji se predlažu sredstva te kvalitetu i sadržaj programa. Pri razmatranju programa Vijeće je primijenilo izvještaj o evaluaciji programa svih korisnika sredstava osnovom primljenih izvještaja o realizaciji financiranih programa za prethodnu godinu o čemu je izvijestila stručna služba.
     Kulturno vijeće za vizualne umjetnosti će konačni prijedlog programa za financiranje u 2017. godini definirati na sljedećoj sjednici, nakon konačnog pregleda svih predloženih programa i analize.


Sažetak konstituirajuće sjednice  Kulturnog vijeća za vizualne umjetnosti održane 5. listopada 2016. u 10.00 sati u Ministarstvu kulture

     U Ministarstvu kulture održana je konstituirajuća sjednica Kulturnog vijeća za vizualne umjetnosti koje je imenovao ministar kulture dr. sc. Zlatko Hasanbegović 4. srpnja 2016. godine na razdoblje od četiri godine. U Kulturno vijeće za vizualne umjetnosti imenovani su: Nataša Jovičić, dr. sc. Lovorka Magaš Bilandžić, Tomislav Buntak, dr. sc. Anđelka Galić i dr. sc. Irena Kraševac.
     Zamjenica ministra dr. sc. Ana Lederer je uvodno u ime ministra kulture dr. sc. Zlatka Hasanbegovića i svoje osobno ime pozdravila članove Vijeća te zaželjela uspješan rad.
     Članovi Kulturnog vijeća izabrali su za predsjednicu Vijeća dr. sc. Irenu Kraševac.
     Na sjednici je usvojen Poslovnik o radu. 
     Stručna služba je izvijestila kako je na Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu za programsko područje vizualne umjetnosti zaprimljeno je 778 programa s potraživanjem prema Ministarstvu kulture u iznosu od 26.194.312,16 kn. Vijeće će vrednovati programe sukladno temeljnim kriterijima koji su definirani u  članku 7. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16).
     U nastavku sjednice Vijeće je započelo s postupkom razmatranja i vrednovanja programa vizualne umjetnosti.

 
 

 

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a