E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNE DJELATNOSTI  >  Inovativne umjetničke i kulturne prakse  >  Kulturno vijeće za inovativne umjetničke i kulturne prakse  >  Bilješke sa sjednica i sažeci sjednica

Sažetak 2. sjednice Kulturnog vijeća za inovativne umjetničke i kulturne prakse održane 11. srpnja 2017. u Ministarstvu kulture

     Kulturno vijeće za inovativne umjetničke i kulturne prakse je na svojoj 2. sjednici usvojilo zapisnik Konstituirajuće sjednice. Za predsjednicu Kulturnog vijeća jednoglasno je izabrana Ana Hušman. Vijeće je jednoglasno usvojilo Poslovnik o radu te definiralo plan rada Kulturnog vijeća za sljedeće razdoblje, od raspisivanja Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu do vrednovanja programa i definiranja prijedloga programa za 2018. godinu. Kulturno vijeće razgovaralo je o metodologiji rada i razmatranja i vrednovanja programa. Vijeće će u sljedećem razdoblju detaljno raspraviti i definirati smjernice za vrednovanje programa inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi te će iste biti temelj za budući rad Vijeća i poziv koji će Ministarstvo kulture raspisati u 2018. godini.


Sažetak 1. sjednice Kulturnog vijeća za inovativne umjetničke i kulturne prakse i Stručnog povjerenstva za rock glazbu i klupske programe u Republici Hrvatskoj za 2018. godinu održane 1. lipnja 2017. u Ministarstvu kulture

     U Ministarstvu kulture održana je 1. sjednica Kulturnog vijeća za inovativne umjetničke i kulturne prakse i Stručnog povjerenstva za rock glazbu i klupske programe u Republici Hrvatskoj za 2018. godinu koje je imenovala ministrica kulture dr. sc. Nina Obuljen Koržinek. Kulturno vijeće za inovativne umjetničke i kulturne prakse imenovano je Odlukom od 19. svibnja 2017. na razdoblje od četiri godine u sastavu: Mario Kikaš, Ana Hušman, Veljko Popović, Martina Munivrana i Petar Ćurić. Stručno povjerenstvo za rock glazbu i klupske programe u Republici Hrvatskoj za 2018. godinu imenovano je Odlukom od 19. svibnja 2017. za 2018. godinu u sastavu: Dražen Baljak, Zoran Stajčić i Nikša Bratoš.
     Stručna služba Ministarstva kulture Vijeću i Povjerenstvu prezentirala je sažeti analitički pregled programske djelatnosti inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi te je otvorena rasprava o smjernicama za vrednovanje programa inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi te programa rock glazbe i klupskih programa.
     Na sjednici je sudjelovala i ministrica kulture dr. sc. Nina Obuljen Koržinek koja je Vijeće i Povjerenstvo uvodno pozdravila te informirala o objavi Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu koji će biti raspisan 15. srpnja 2017. godine. Ključni zadaci Kulturnog vijeća za inovativne umjetničke i kulturne prakse, a potom i Stručnog povjerenstva za rock glazbu i klupske programe u ovom mandatu bit će definiranje obuhvata programske djelatnosti, definiranje točaka preklapanja i komplementarnosti s drugim davateljima potpora, pitanje regionalne disperzivnosti te ujednačavanja mogućnosti potpore i jačanja programa na lokalnoj razini u suradnji s lokalnom i regionalnom samoupravom. Vijeće i Povjerenstvo će u razdoblju koje predstoji ojačati svoju savjetodavnu ulogu te aktivno sudjelovati u rješavanju svih spomenutih pitanja iz svoga djelokruga.Sažetak 3. sjednice Kulturnog vijeća za inovativne umjetničke i kulturne prakse održane 1. ožujka 2017. u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2

     Kulturno vijeće za inovativne umjetničke i kulturne prakse je usvojilo zapisnik 2. sjednice te su u nastavku sjednice razmotreni prigovori na rezultate Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu. 


Sažetak 2. sjednice Kulturnog vijeća za inovativne umjetničke i kulturne prakse održane od 17. do 21. listopada 2016. u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2

     Po usvajanju zapisnika Konstituirajuće sjednice Kulturnog vijeća za inovativne umjetničke i kulturne prakse, Vijeće je sukladno temeljnim kriterijima koji su propisani u članku 7. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ br. 55/16) te posebnim kriterijima za vrednovanje programa razmatralo i vrednovalo programe inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi pristigle na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu. Kulturno vijeće za inovativne umjetničke i kulturne prakse definiralo je prijedlog Programa kulturnog razvitka za 2017. godinu za područje inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi koji će dostaviti ministrici kulture.


Sažetak konstituirajuće sjednice Kulturnog vijeća za inovativne umjetničke i kulturne prakse održane 10. listopada 2016. u 10.00 sati u Ministarstvu kulture, Zagreb, Runjaninova 2

     U Ministarstvu kulture održana je konstituirajuća sjednica Kulturnog vijeća za inovativne umjetničke i kulturne prakse koje je imenovao ministar kulture dr. sc. Zlatko Hasanbegović 4. srpnja 2016. godine na razdoblje od četiri godine. U Kulturno vijeće za inovativne umjetničke i kulturne prakse imenovani su: Hrvoje Juvančić, Vanja Žanko, Vedran Perkov, Tea Hatadi i Jasminka Babić.

     Članovi Kulturnog vijeća izabrali su za predsjednicu Vijeća Vanju Žanko.

     Na sjednici je usvojen Poslovnik o radu. 

     Stručna služba je izvijestila kako je na Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu za programsko područje inovativne umjetničke i kulturne prakse zaprimljeno je 510 programa s ukupnim potraživanjima prema Ministarstvu kulture u iznosu od 34.357.250,81 kuna. Vijeće će vrednovati programe sukladno temeljnim kriterijima koji su definirani u  članku 7. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16).

 

 
Arhiva

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a