E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNE DJELATNOSTI  >  Muzejska djelatnost  >  Hrvatsko muzejsko vijeće  >  Bilješke sa sjednica i sažeci sjednica

Sažetak 6. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća održane 14. srpnja 2017. godine

   Na sjednici su bili prisutni članovi Hrvatskog muzejskog vijeća: Ružica Marić, prof.; dr. sc. Darko Babić; dr. sc. Iris Biškupić Bašić; Matea Brstilo Rešetar, prof.; Biserka Rauter Plančić, prof. i Pavica Vilać te iz Ministarstva kulture: dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, ministrica kulture, dr. sc. Ivica Poljičak, državni tajnik, Jelena Glavić Perčin, načelnica Sektora za muzejsku i knjižničnu djelatnost, Rašeljka Bilić, voditeljica Službe za muzejsku djelatnost i Goran Blagus, viši stručni savjetnik u Službi za muzejsku djelatnost Uprave za arhive, knjižnice i muzeje.
   Zbog prethodno dogovorenih poslovnih obveza prof. Darko Komšo nije nazočio sjednici.
   Sjednici je predsjedavala Ružica Marić, prof., predsjednica Hrvatskog muzejskog vijeća.

   Dnevni red:
1. Smjernice za vrednovanje muzejskih programa
2. Zahtjev za davanjem mišljenja o statusnim promjenama Muzeja Apoksiomen – pripajanje Lošinjskom muzeju
3. Dogovor o donošenju Programa rada, u skladu s člankom 3. Poslovnika Hrvatskog muzejskog vijeća
4. Razno

   Predloženi dnevni red je u redoslijedu i sadržaju izmijenjen. Predsjednica Vijeća zamolila je članove na suglasnost s izmjenama redoslijeda točaka s obzirom na dolazak ministrice kulture na sjednicu po točki 2. dnevnog reda. Također, točka Razno nadopunila se trima pristiglim zahtjevima za otkupom radova i razmatrali su se pod točkom 3. dnevnog reda: Moderna galerija – zamolba za refundiranjem iznosa otkupa četiri rada Slavka Kopača, kupljena na aukciji u Parizu; Muzej suvremene umjetnosti – zamolba za otkupom pet radova suvremenih umjetnika, za popunjavanje fundusa  MSU-a i Muzej Slavonije – zamolba za otkupom građe za Numizmatički i Povijesni odjel Muzeja.
   Hrvatsko muzejsko vijeće dalo je pozitivno mišljenje na spajanje Muzeja Apoksiomena i Lošinjskog muzeja uz napomenu nužnosti kontinuiteta očuvanja skulpture Apoksiomena kao kulturnog dobra i nepromijenjenosti svih dosadašnjih uvjeta njegove skrbi.
   U nastavku sjednice podržan je otkup četiriju umjetničkih radova Slavka Kopača za fundus zbirke Moderne galerije, dok je od Muzeja suvremene umjetnosti i Muzeja Slavonije zatražena dopuna dokumentacije za otkup muzejske građe.
    Hrvatsko muzejsko vijeće zatim je utvrdilo prijedlog teksta Smjernica za vrednovanje muzejskih programa na temelju kojih će se vrednovati programi prijavljeni na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu, a koji je objavljen na mrežnim stranicama Ministarstva kulture.
   Hrvatsko muzejsko vijeće na sljedećoj će sjednici utvrditi Program rada te način vrednovanja muzejskih programa pristiglih na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu.


Sažetak 5. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća održane 2. veljače 2017. godine

   Na sjednici su bili prisutni članovi Hrvatskog muzejskog vijeća: Ružica Marić, prof.; dr. sc. Darko Babić; dr. sc. Iris Biškupić Bašić; Matea Brstilo Rešetar, prof.; Darko Komšo, dipl. arh.; Biserka Rauter Plančić, prof. i Pavica Vilać; po 4. točci – mr. sc. Ervin Dubrović, ravnatelj Muzeja grada Rijeke i Nikolina Jelavić Mitrović, dipl. dizajnerica; po 5. točci – Ema Makarun, kustosica Muzeja grada Rijeke, prof. dr. sc. Tvrtko Jakovina i Nikolina Jelavić Mitrović, dipl. dizajnerica te iz Ministarstva kulture: dr. sc. Ivica Poljičak, državni tajnik; Jelena Glavić Perčin, načelnica Sektora za muzejsku i knjižničnu djelatnost; Rašeljka Bilić, voditeljica Službe za muzejsku djelatnost i Tereza Teklić, viša stručna savjetnica u Službi za muzejsku djelatnost Uprave za arhive, knjižnice i muzeje.
   Sjednici je predsjedavala Ružica Marić, prof., predsjednica Hrvatskog muzejskog vijeća.

Dnevni red:
1. Usvajanje dnevnoga reda
2. Usvajanje zapisnika 4. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća
3. Smjernice za vrednovanje muzejskih programa
4. Muzej grada Rijeke, Prijedlog stalnog postava Muzeja grada Rijeke u palači Rafinerije šećera
5. Muzej grada Rijeke, Prijedlog idejnog rješenja muzejskog postava Broda Galeb
6. Općina Konjščina, Zamolba za utvrđivanjem postojanja uvjeta za osnivanje Zbirke akademskog kipara Zlatka Čulara pri Kulturno-turističkom centru Stari grad Konjščina
7. Grad Ogulin, Pokretanje postupka izdvajanja Zavičajnog muzeja Ogulin iz sastava Pučkog otvorenog učilišta Ogulin
8. Gradska galerija Antun Gojak, Makarska, Zamolba za davanjem suglasnosti za razmjenu muzejskog predmeta: Prikaz jedrenjaka inv. ozn. 525:MKR 430
9. Muzej Slavonije, Osijek, Zahtjev za trajnom pohranom arheoloških nalaza pronađenih na lokalitetu AN 13 Petrijevci-Čerina
10. Muzej Slavonije, Osijek, Zahtjev za trajnom pohranom arheoloških nalaza pronađenih na lokalitetima Mursa-Donji grad-Obrtnička škola; Osijek, Vojarna-Poljoprivredni fakultet; Zmajevac, Várhegy-Mocsolás; Osijek, Vojarna-Učiteljski fakultet
11. Muzeji i galerije Konavala, Zahtjev za trajnom pohranom arheoloških nalaza pronađenih na lokalitetima Jagnjilo, Stravča; Pernova greda, Zastolje; Zorina 8, Cavtat; Rat, Cavtat te Sokol grad u Dunavama
12. Otkup muzejske građe:
a) Gradski muzej Varaždin, Otkup dijela namještaja iz Zbirke Sporčić Kosinjski
b) Hrvatski povijesni muzej, Otkup slike Branka Ružića "Cigani", 1949.
c) Hrvatski povijesni muzej, Otkup slike Cate Dujšin „Portret Vlatka Mačeka“, 1938.
d) Muzeji Hrvatskog zagorja, Galerija Antuna Augustinčića, Otkup skulptura Antuna Augustinčića „Akt muškarca koji sjedi“, 1926. i „Mladić s amforom“, 1924.-1926.
e) Muzeji Hrvatskog zagorja, Galerija Antuna Augustinčića, Otkup skulpture Antuna Augustinčića „Glava vojnika“, 1932.
13. Zamolba za prenamjenu sredstava:
a) Hrvatski muzej turizma, Izložba „Jadran nadahnuće – Zbirka Večerina“
14. Izvještaji Stručnih povjerenstava za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova u muzejskoj struci
15. Razno
a) Strategija zaštite, očuvanja i održivog gospodarskog korištenja kulturne baštine Republike Hrvatske za razdoblje 2011. – 2015.

Informacije:
b) Prijedlog izmjena Zakona o muzejima („Narodne novine“ br. 110/15)
c) Marina Desin, Muzeji i galerije Konavala – Zavičajni muzej Konavala
d) Hrvatski povijesni muzej, Izvještaj o izvršenju programa matične djelatnosti Hrvatskog povijesnog muzeja za 2016. godinu
e) Hrvatski povijesni muzej, Izvještaj o provedenom stručnom nadzoru u Muzeju grada Šibenika
f) Muzej za umjetnost i obrt, Izvještaji o provedenim stručnim nadzorima u Zavičajnom muzeju Poreštine (Kulturno-povijesni odjel), Muzeju likovnih umjetnosti, Osijek, Umjetničkog galeriji Dubrovnik, Kući Bukovac Muzeja i galerija Konavala i Muzeju Slavonije (Odjel umjetničkog obrta)

   Dnevni red je jednoglasno usvojen uz dopunu točke 12.: f) Hrvatski povijesni muzej, Otkup predmeta u vlasništvu Franje Bošnjaka; g) Moderna galerija, Otkup slike Brace Dimitrijevića „Leopard“, 1979.-2004.; h) Moderna galerija, Otkup građe za Zbirku medalja i plaketa: Plaketa Roberta Jeana Ivanovića i medalja Augusta Augustinčića te točka 16.: Izvještaj Stručnog povjerenstva za utvrđivanja uvjeta za osnivanje Muzeja Domovinskog rata u Splitu.

   Hrvatsko muzejsko vijeće će točke 15. d-f) razmatrati na tematskoj sjednici koja će se održati u rujnu ove godine, po temi Sustava muzeja te godišnjih izvješća matičnih muzeja prve razine.
   Hrvatsko muzejsko vijeće je na početku 5. sjednice raspravljalo o Smjernicama za vrednovanje muzejskih programa na temelju kojih će se vrednovati programi prijavljeni na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu.
   U nastavku sjednice prezentirani su prijedlozi stalnog postava Muzeja grada Rijeke u palači Rafinerije šećera te idejnog rješenja muzejskog postava Broda Galeb. Hrvatsko muzejsko vijeće pozitivno je ocijenilo oba prijedloga.

   Hrvatsko muzejsko vijeće podržalo je inicijativu Općine Konjščina za osnivanje Zbirke akademskog kipara Zlatka Čulara te je osnovalo Stručno povjerenstvo za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Zbirke akademskog kipara Zlatka Čulara u sastavu: Biserka Rauter Plančić, članica Hrvatskog muzejskog vijeća i ravnateljica Moderne galerije, Zagreb, mr. sc. Rašeljka Bilić, voditeljica Službe za muzejsku djelatnost, i Goran Blagus, viši stručni savjetnik u istoj službi Ministarstva kulture.
   Grad Ogulin pokrenuo je postupak izdvajanja Zavičajnog muzeja Ogulin iz sastava Pučkog otvorenog učilišta Ogulin. Hrvatsko muzejsko vijeće podržalo je njegovo izdvajanje i preporučilo osnivanje Zavičajnog muzeja Ogulin kao samostalne ustanove. Hrvatsko muzejsko vijeće također je razmatralo zamolbu Gradske galerije Antun Gojak za davanje suglasnosti za razmjenu muzejskog predmeta „Prikaz jedrenjaka“ inv. ozn. 525:MKR 430, za vrijedan dokumentacijski materijal o Antunu Gojaku. Nakon uvida u dostavljenu dokumentaciju Vijeće je odbilo dati suglasnost za razmjenu muzejskog predmeta predloživši da se navedeni dokumentacijski materijal otkupi te da se na taj način popuni fundus vrijednim materijalom koji će doprinijeti daljnjoj obradi života i djela Antuna Gojaka.

   Hrvatsko muzejsko vijeće je pozitivno ocijenilo zahtjeve za trajnu pohranu arheoloških nalaza i to Muzeja Slavonije, Osijek, za pohranu nalaza s lokaliteta AN 13 Petrijevci-Čerina, Mursa-Donji grad-Obrtnička škola, Vojarna-Poljoprivredni fakultet, Várhegy-Mocsolás i Vojarna-Učiteljski fakultet te Muzeja i galerija Konavala za pohranu nalaza s lokaliteta Jagnjilo, Stravča; Pernova greda, Zastolje; Zorina 8, Cavtat; Rat, Cavtat i Sokol grad u Dunavama.

   U nastavku sjednice Vijeće je podržalo otkup dijela namještaja iz Zbirke Sporčić Kosinjski za Gradski muzej Varaždin, otkup slike Cate Dujšin „Portret Vlatka Mačeka“ i predmeta u vlasništvu Franje Bošnjaka za Hrvatski povijesni muzej, skulpture Antuna Augustinčića „Akt muškarca koji sjedi“, 1926., „Mladić s amforom“, 1924. ‒ 1926., te „Glava Vojnika“, 1932., za Muzeje Hrvatskog zagorja, Galerija Antuna Augustinčića. Za financiranje je također predložen otkup slike Brace Dimitrijevića „Leopard“, 1979. ‒ 2004., te građe za Zbirku medalja i plaketa: Plaketa Roberta Jeana Ivanovića i medalja Augusta Augustinčića za Modernu galeriju, Zagreb. Podržana je i prenamjena sredstava osiguranih za program Hrvatskog muzeja turizma „Dubrovački klasici u Opatiji“ za potrebe programa „Jadran nadahnuća – Zbirka Večerina“.
Hrvatsko muzejsko vijeće je na temelju zapisnika sa sastanaka održanih 26. i 27. travnja 2017. godine razmatralo prijedloge Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova u muzejskoj struci onih osoba koje ostvaruju uvjete za obavljanje poslova višeg kustosa i muzejskog savjetnika te prijedloge Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova u muzejskoj struci onih osoba koje ostvaruju ostale uvjete za obavljanje poslova višeg muzejskog pedagoga, muzejskog pedagoga savjetnika, višeg dokumentarista, dokumentarista savjetnika, višeg informatičara, informatičara savjetnika, višeg restauratora, restauratora savjetnika, višeg preparatora, višeg muzejskoga tehničara i višeg fotografa. Hrvatsko muzejsko vijeće u cijelosti je prihvatilo prijedloge Povjerenstava.

   Hrvatsko muzejsko vijeće prihvatilo je i Izvještaj o izvršenom stručnom nadzoru Matične službe Etnografskog muzeja u Zagrebu nad stručnim radom Muzeja i galerija Konavala – Zavičajni muzej Konavala. Hrvatsko muzejsko vijeće je preporučilo postupanje prema zaključcima matičarke radi uklanjanja uočenih nedostataka te prije svega zapošljavanje kustosa etnologa u cilju unapređenja stručnog rada Muzeja. Vijeće je prihvatilo i Izvještaj sa sastanka održanog na temu utvrđivanja postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja Domovinskog rata u Splitu. Hrvatsko muzejsko vijeće je utvrdilo da su sukladno odredbama članka 17. Zakona o muzejima („Narodne novine“, broj 110/15) ispunjeni svi stručni uvjeti za osnivanje Muzeja Domovinskog rata u Splitu.Sažetak 4. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća održane 2. veljače 2017. godine

   Na sjednici su bili prisutni članovi Hrvatskog muzejskog vijeća: Ružica Marić, prof., dr. sc. Darko Babić, dr. sc. Iris Biškupić Bašić, Matea Brstilo Rešetar, prof., Darko Komšo, dipl. arh. i Pavica Vilać; po 3. točci – dr. sc. Zvjezdana Antoš, muzejska savjetnica, Etnografski muzej, Zagreb; po 4. točci – Silvija Brkić Midžić, upraviteljica Hrvatskog muzeja medicine i farmacije te iz Ministarstva kulture: dr. sc. Ivica Poljičak, državni tajnik, Eva Brunović, načelnica Sektora za izvedbenu, likovnu, muzejsku i arhivsku djelatnost, Goran Blagus, viši stručni savjetnik, Tereza Teklić, viša stručna savjetnica, Služba za muzejsko-galerijsku i likovnu djelatnost, Uprava za razvoj kulture i umjetnosti.
Biserka Rauter Plančić, prof. se ispričala.
   Sjednici je predsjedavala Ružica Marić, prof., predsjednica Hrvatskog muzejskog vijeća.

Dnevni red:
1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnika 3. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća
3. Etnografski muzej, Zagreb, Prezentacija dopune muzeološke koncepcije stalnog postava Etnografskog muzeja, Zagreb
4. Hrvatski muzej medicine i farmacije, Prezentacija muzeološke koncepcije Hrvatskog muzeja medicine i farmacije
5. Grad Split, Zamolba za utvrđivanjem postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja Domovinskog rata u Splitu
6. Arheološki muzej Narona, Zahtjev za trajnu pohranu arheoloških nalaza (dionica ceste A1 Ravča-Ploče i čvor Ploče-granice BiH)
7. Gradski muzej Požega, Zahtjev za trajnu pohranu arheoloških nalaza s lokaliteta Čaglin Ivančevac
8. Povjerenstvo za polaganje stručnih ispita u muzejskoj struci, Prijedlog izmjena i dopuna sadržaja predmeta i literature za polaganje stručnih ispita u muzejskoj struci
9. Otkup muzejske građe:
a) Muzej likovnih umjetnosti, Osijek, Marijan Trepše, Akt u interijeru, ulje na platnu, 50x60 cm
10. Programi prijavljeni na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2017. godinu - prigovori
11. Razno
a) Klaudio Štefančić, Očitovanje o prijedlogu preuređenja zgrade Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica
Informacije:
b) Centar za kulturu Lopar, Formiranje stalnog izložbenog prostora
c) Etnografski muzej Istre – Museo Etnografico dell'Istria, Informacija o realizaciji stalnog postava

   Dnevni red je jednoglasno usvojen uz dopunu točke 11.: Pučko otvoreno učilište Imotski, Zamolba za ustupanje dijela predmeta numizmatičke građe Hrvatskog povijesnog muzeja.
Zapisnik je prihvaćen bez primjedbi.

   Na 4. sjednici Hrvatskog muzejskog vijeća prezentirana je dopuna muzeološke koncepcije stalnog postava Etnografskog muzeja u Zagrebu. Dopuna muzeološke koncepcije odnosi se na dio prostorne organizacije i proširenje programima nužnima za financiranje obnove i uređenja Etnografskog muzeja iz fondova Europske unije, dok je osnovna muzeološka koncepcija ostala nepromijenjena u idejnom konceptu i glavnim tematskim cjelinama. Hrvatsko muzejsko vijeće prihvatilo je dopunu muzeološke koncepcije stalnog postava Etnografskog muzeja, Zagreb.
Hrvatsko muzejsko vijeće također je prihvatilo muzeološku koncepciju Hrvatskog muzeja medicine i farmacije HAZU koju je na sjednici prezentirala upraviteljica Muzeja Silvija Brkić Midžić.

   Hrvatsko muzejsko vijeće razmatralo je inicijativu Grada Splita za osnivanje Muzeja Domovinskog rata u Splitu. Vijeće je osnovalo Stručno povjerenstvo za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja Domovinskog rata u Splitu u sastavu: doc. dr. sc. Ante Nazor, ravnatelj, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, Matea Brstilo Rešetar, prof., ravnateljica, Hrvatski povijesni muzej, i Goran Blagus, viši stručni savjetnik, Služba za muzejsko-galerijsku i likovnu djelatnosti, Uprava za razvoj kulture i umjetnosti Ministarstva kulture. Hrvatsko muzejsko vijeće je zatražilo i stručno mišljenje Vijeća Sustava muzeja vezano uz osnivanje Muzeja Domovinskog rata u Splitu.

   U nastavku sjednice Hrvatsko muzejsko vijeće pozitivno je ocijenilo zahtjev Arheološkog muzeja Narona za trajnu pohranu arheološkog nalaza s dionice ceste A1 Ravča-Ploče i čvor Ploče-granice BiH te zahtjev Gradskog muzeja Požega za trajnu pohranu arheoloških nalaza s lokaliteta Čaglin Ivančevac.
   Na temelju članka 19. Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci („Narodne novine“, br. 97/10 i 112/11) i prijedloga Povjerenstva za polaganje stručnih ispita u muzejskoj struci, Hrvatsko muzejsko vijeće utvrdilo je sadržaj predmeta i popis literature za polaganje stručnih ispita.
   Hrvatsko muzejsko vijeće podržalo je otkup slike Marijana Trepše „Akt u interijeru“ za Muzej likovnih umjetnosti, Osijek, te je razmatralo pristigle prigovore na rezultate Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2017. godinu. Vijeće je po ponovnom razmatranju pozitivno ocijenilo program Umjetničke akademije u Splitu „6. konzervatorsko-restauratorske radionice u Parku skulptura u Sisku“, Kulturno-umjetničkog središta Sinj, Galerija Sikirica „Industrijsko naslijeđe i kultura sjećanja na primjerima tvornice Dalmatinka – Sinj“ te Hrvatskog nacionalnog komiteta ICOM-a „Program edukacije za muzejske čuvaonice“.
   Hrvatsko muzejsko vijeće zaprimilo je dopis gospodina Klaudija Štefančića po temi prijedloga preuređenja zgrade Doma kulture u Velikoj Gorici, odnosno Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica, u okviru koje više od 35 godina djeluje i Galerija Galženica. Također je primilo na znanje dopis Centra za kulturu Lopar i informacije vezane za namjeru osnivanja stalnog izložbenog postava koji bi obuhvatio arheološku, etnološku i geološku građu te obavijest Etnografskog muzeja Istre o izmjenama likovnog rješenja stalnog postava Etnografskog muzeja Istre, u cilju smanjenja troškova izvedbe stalnog postava.
   Na kraju sjednice Hrvatsko muzejsko vijeće preporučilo je da se 140 predmeta Numizmatičke zbirke izluči iz fundusa Hrvatskog povijesnog muzeja te da se oni pohrane u fundus Zavičajnog muzeja Imotski.Sažetak 3. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća održane 24. do 27. listopada 2016. u Ministarstvu kulture, Zagreb, Runjaninova 2

     Hrvatsko muzejsko vijeće je usvojilo zapisnik 2. sjednice.
     U nastavku sjednice Hrvatsko muzejsko vijeće je razmatralo i vrednovalo programe muzejsko-galerijske djelatnosti pristigle na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu. Na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu ukupno je pristiglo 1128 programa muzejsko-galerijske djelatnosti. Potraživanja prema Ministarstvu kulture iznose 44.798.590,06 kn.
     Hrvatsko muzejsko vijeće je po vrednovanju svih programa muzejsko-galerijske djelatnosti donijelo sljedeće zaključke:
     - programe s nepotpunim prijavama koji ne zadovoljavaju uvjete natječaja Vijeće nije vrednovalo;
     - programe otkupa muzeja i galerija Vijeće će razmotriti naknadno kada se upotpuni dokumentacija;
     - programi kataloga zbirki koje nisu cjelovito obrađene i registrirane kao kulturno dobro nisu predloženi za financiranje;
     - programi konzervatorsko-restauratorskih radova razmatrani su ukoliko je priložena ponuda ovlaštenog restauratora;
     - programi Međunarodnog dana muzeja su podržani isključivo ukoliko je u programu specificirana aktivnost;
     - Hrvatsko muzejsko vijeće će tijekom 2017. godine planirati održavanje tematskih sjednica i to vezano za Sustav muzeja, izradu smjernica za pohranu muzejske građe  i dr., s obzirom kako su se kroz programe za 2017. godinu profilirali određeni pokazatelji u muzejsko-galerijskoj djelatnosti.
     Hrvatsko muzejsko vijeće je, temeljem zapisnika sa sastanaka održanih 21. listopada 2016. godine, razmatralo prijedloge Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova u muzejskoj struci onih osoba koje ostvaruju uvjete za obavljanje poslova višeg kustosa i muzejskog savjetnika te prijedloge Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova u muzejskoj struci onih osoba koje ostvaruju ostale uvjete za obavljanje poslova višega muzejskoga pedagoga, muzejskoga pedagoga savjetnika, višega dokumentarista, dokumentarista savjetnika, višega informatičara, informatičara savjetnika, višega restauratora, restauratora savjetnika, višega preparatora, višega muzejskoga tehničara i višega fotografa. Hrvatsko muzejsko vijeće je u cijelosti prihvatilo prijedloge Povjerenstava.Sažetak 2. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća održane 8. rujna 2016. u 10.00 sati u Ministarstvu kulture, Zagreb, Runjaninova 2

     Na 2. sjednici Hrvatskog muzejskog vijeća je na temelju članka 6. Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci („Narodne novine“, br. 97/10 i 112/11) utvrđena Lista mentora za izradu pisanog rada za stjecanje stručnog zvanja u muzejskoj struci. Na temelju članka 16. Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci („Narodne novine“, br. 97/10 i 112/11) Hrvatsko muzejsko vijeće je predložilo ministru kulture imenovanje ispitivača i njihovih zamjenika za pojedine predmete.
     Hrvatsko muzejsko vijeće je na temelju članka 4. Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci („Narodne novine“, br. 97/10 i 112/11) i članka 2. Poslovnika o radu Hrvatskog muzejskog vijeća razriješilo Stručna povjerenstva za stjecanje viših muzejskih zvanja s datumom 10. listopada 2016. godine i imenovalo nova Stručna povjerenstva za stjecanje viših muzejskih zvanja za sljedeće četverogodišnje razdoblje.
     U nastavku sjednice Hrvatsko muzejsko vijeće je prihvatilo izvještaj sa sastanaka Stručnog povjerenstva za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja Cvelferije u Drenovcima te utvrdilo kako su sukladno odredbama članka 17. Zakona o muzejima („Narodne novine“, broj 110/15) ispunjeni svi stručni uvjeti za osnivanje Muzeja Cvelferije. Prihvaćen je izvještaj sa sastanaka Stručnog povjerenstva za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja Radboa u Radoboju te je utvrđeno kako su sukladno odredbama članka 17. Zakona o muzejima („Narodne novine“, broj 110/15) ispunjeni svi stručni uvjeti za osnivanje Muzeja Radboa. Vezano uz zamolbu Grada Delnice za utvrđivanjem postojanja uvjeta za osnivanje Zavičajnog muzeja Delnice, Hrvatsko muzejsko vijeće je na prijedlog Stručnog povjerenstva za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje navedenog muzeja podržalo inicijativu za osnivanje Zavičajnog muzeja Delnice posebice imajući u vidu očuvanje kulturne i prirodne baštine ovoga kraja i njegovo daljnje istraživanje, obradu i prezentaciju koju ovo područje neupitno zaslužuje, međutim sukladno članku 17. Zakona o muzejima („Narodne novine“, broj 110/15) utvrđeno je kako ne postoje svi stručni uvjeti za osnivanje Zavičajnog muzeja Delnice.
     Hrvatsko muzejsko vijeće je podržalo prijedloge otkupa muzejske spomeničke građe  Hrvatskom povijesnom muzeju, Zagreb, Muzeju Slavonije, Osijek i Gradskom muzeju Nova Gradiška.
Sljedeća sjednica  Hrvatskog muzejskog vijeća će se održati u drugoj polovici listopada 2016. godine po temi razmatranja i vrednovanja programa muzejsko-galerijske djelatnosti prijavljenih na Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu.


  
Sažetak konstituirajuće sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća održane 6. srpnja 2016. godine

     Sjednicu je otvorila zamjenica ministra kulture dr. sc. Ana Lederer pozdravivši predsjednicu i članove novoimenovanog Hrvatskog muzejskog vijeća  u ime ministra kulture dr. sc. Zlatka Hasanbegovića i svoje osobno ime. Hrvatskom muzejskom vijeću poželjela je puno uspjeha u predstojećem četverogodišnjem mandatu.
     Predsjednica Hrvatskog muzejskog vijeća  Ružica Marić je zahvalila Ministarstvu kulture na ukazanom povjerenju te iskazala nadu da će rad novog saziva Hrvatskog muzejskog vijeća na svim razinama pridonijeti daljnjem razvoju i unaprjeđenju muzejske struke.
     Hrvatsko muzejsko vijeće je usvojilo Poslovnik o radu Hrvatskog muzejskog vijeća te Kriterije za vrednovanje muzejsko-galerijskih programa temeljem kojih će se vrednovati programi prijavljeni na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu.
     Razmatrana je zamolba Općine Drenovci za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja Cvelferije u Drenovcima. Hrvatsko muzejsko vijeće je podržalo inicijativu Općine Drenovci za osnivanjem Muzeja Cvelferije u Drenovcima i osnovalo Stručno povjerenstvo za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja Cvelferije u Drenovcima u sastavu: dr. sc. Iris Biškupić Bašić, muzejska savjetnica, Etnografski muzej, Zagreb, Maja Žebčević Matić, prof., ravnateljica, Gradski muzej Požega i Eva Brunović, dipl. pov. umj., načelnica, Sektor za izvedbenu, likovnu, muzejsku i arhivsku djelatnost Ministarstva kulture. Stručno povjerenstvo je zaduženo za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja Cvelferije o čemu će izvijestiti Hrvatsko muzejsko vijeće. Razmatrana je i zamolba Općine Radoboj za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja Radboa koju je Hrvatsko muzejsko vijeće  podržalo i osnovalo Stručno povjerenstvo za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja Radboa u Radoboju u sastavu: Dragan Bukovec, muzejski savjetnik, Hrvatski prirodoslovni muzej, Spomenka Težak, muzejska savjetnica, Gradski muzej Varaždin i Eva Brunović, dipl. pov. umj., načelnica, Sektor za izvedbenu, likovnu, muzejsku i arhivsku djelatnost Ministarstva kulture. Stručno povjerenstvo je zaduženo za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja Radboja o čemu će izvijestiti Hrvatsko muzejsko vijeće.
     Gospođa Jasmina Reis je uputila HMV zamolbu za utvrđivanjem postojanja uvjeta za osnivanje Kuće Šenoa u Zagrebu. Po temi utvrđivanja postojanja uvjeta za osnivanje Kuće Šenoa održan je sastanak 29. travnja 2016. godine u obiteljskoj kući obitelji Šenoa u Malinovoj ulici u Zagrebu kojem su nazočili predstavnici Ministarstva kulture. Hrvatsko muzejsko vijeće  je prihvatilo izvještaj s predmetnog sastanka i utvrdilo kako su sukladno odredbama članka 17. Zakona o muzejima („Narodne novine“, broj 110/15) ispunjeni svi stručni uvjeti za osnivanje Kuće Šenoa. Predmet je na daljnje postupanje upućen nadležnoj službi Ministarstva kulture.
     Grad Delnice je uputio Hrvatskom muzejskom vijeću zamolbu za utvrđivanjem postojanja uvjeta za osnivanje Zavičajnog muzeja Delnice. Ista je podržana te je osnovano Stručno povjerenstvo za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Zavičajnog muzeja Delnice u sastavu: Vesna Zorić, muzejska savjetnica, Etnografski muzej, Zagreb, mr. sc. Sanjin Mihelić, viši kustos, ravnatelj, Arheološki muzej u Zagrebu i Eva Brunović, dipl. pov. umj., načelnica, Sektor za izvedbenu, likovnu, muzejsku i arhivsku djelatnost Ministarstva kulture. Stručno povjerenstvo je zaduženo za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Zavičajnog muzeja Delnice o čemu će izvijestiti Hrvatsko muzejsko vijeće .
     Grad Dubrovnik je uputio Hrvatskom muzejskom vijeću zamolbu za davanjem suglasnosti na statusne promjene javne ustanove Dubrovački muzeji i utvrđivanjem postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja Domovinskog rata. Muzej Domovinskog rata osnovao bi se izdvajanjem Muzeja suvremene povijesti iz sastava Dubrovačkih muzeja. Hrvatsko muzejsko vijeće je, sukladno članku 19. Zakona o muzejima (NN, 110/15), dalo pozitivno mišljenje Ministarstvu kulture vezano uz izdvajanje unutarnje ustrojbene jedinice Muzej suvremene povijesti iz javne muzejske ustanove Dubrovački muzeji, Dubrovnik te utvrdilo kako su sukladno odredbama članka 17. Zakona o muzejima (NN, 110/15) ispunjeni svi stručni uvjeti za osnivanje Muzeja Domovinskog rata.
     U nastavku sjednice je Hrvatsko muzejsko vijeće, sukladno članku 13. Zakona o muzejima (NN, 110/15), dalo pozitivno mišljenje Ministarstvu kulture vezano uz trajnu pohranu ulomka grede s natpisom MES u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika – Split, a koji će se izlučiti iz fundusa Zavičajnog muzeja Benkovac. Razmatrane su i zamolbe za otkup muzejske građe i to Gradskog muzeja Varaždin, Hrvatskog muzeja naivne umjetnosti, Hrvatskog povijesnog muzeja, Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek, te Zavičajnog muzeja Slatina.
     Hrvatsko muzejsko vijeće je temeljem zapisnika sa sastanka održanog 22. travnja 2016. godine razmatralo prijedloge Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova u muzejskoj struci onih osoba koje ostvaruju uvjete za obavljanje poslova višeg kustosa i muzejskog savjetnika te prijedloge Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova u muzejskoj struci onih osoba koje ostvaruju ostale uvjete za obavljanje poslova višega muzejskoga pedagoga, muzejskoga pedagoga savjetnika, višega dokumentarista, dokumentarista savjetnika, višega informatičara, informatičara savjetnika, višega restauratora, restauratora savjetnika, višega preparatora, višega muzejskoga tehničara i višega fotografa sa sastanka održanog 27. travnja 2016. godine.
     Hrvatsko muzejsko vijeće je primilo na znanje izvješće Hrvatskog povijesnog muzeja o provedenom stručnom nadzoru u Muzeju Brodskog Posavlja u Slavonskom Brodu.
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru je uputio Hrvatskom muzejskom vijeću  zamolbu za dopuštenjem naplaćivanja ulaznica u Galeriji MCPA. Hrvatsko muzejsko vijeće  je utvrdilo kako odluka o naplati ulaznica za Galeriju MCPA ulazi u djelokrug rada i načina poslovanja ravnatelja Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, stoga odobrenje za naplaćivanjem i ulaznica nije u nadležnosti Hrvatskog muzejskog vijeća.
 


 
Arhiva
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a