E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNE DJELATNOSTI  >  Muzejska djelatnost  >  Hrvatsko muzejsko vijeće  >  Bilješke sa sjednica i sažeci sjednica

Sažetak 3. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća održane 24. do 27. listopada 2016. u Ministarstvu kulture, Zagreb, Runjaninova 2

     Hrvatsko muzejsko vijeće je usvojilo zapisnik 2. sjednice.
     U nastavku sjednice Hrvatsko muzejsko vijeće je razmatralo i vrednovalo programe muzejsko-galerijske djelatnosti pristigle na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu. Na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu ukupno je pristiglo 1128 programa muzejsko-galerijske djelatnosti. Potraživanja prema Ministarstvu kulture iznose 44.798.590,06 kn.
     Hrvatsko muzejsko vijeće je po vrednovanju svih programa muzejsko-galerijske djelatnosti donijelo sljedeće zaključke:
     - programe s nepotpunim prijavama koji ne zadovoljavaju uvjete natječaja Vijeće nije vrednovalo;
     - programe otkupa muzeja i galerija Vijeće će razmotriti naknadno kada se upotpuni dokumentacija;
     - programi kataloga zbirki koje nisu cjelovito obrađene i registrirane kao kulturno dobro nisu predloženi za financiranje;
     - programi konzervatorsko-restauratorskih radova razmatrani su ukoliko je priložena ponuda ovlaštenog restauratora;
     - programi Međunarodnog dana muzeja su podržani isključivo ukoliko je u programu specificirana aktivnost;
     - Hrvatsko muzejsko vijeće će tijekom 2017. godine planirati održavanje tematskih sjednica i to vezano za Sustav muzeja, izradu smjernica za pohranu muzejske građe  i dr., s obzirom kako su se kroz programe za 2017. godinu profilirali određeni pokazatelji u muzejsko-galerijskoj djelatnosti.
     Hrvatsko muzejsko vijeće je, temeljem zapisnika sa sastanaka održanih 21. listopada 2016. godine, razmatralo prijedloge Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova u muzejskoj struci onih osoba koje ostvaruju uvjete za obavljanje poslova višeg kustosa i muzejskog savjetnika te prijedloge Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova u muzejskoj struci onih osoba koje ostvaruju ostale uvjete za obavljanje poslova višega muzejskoga pedagoga, muzejskoga pedagoga savjetnika, višega dokumentarista, dokumentarista savjetnika, višega informatičara, informatičara savjetnika, višega restauratora, restauratora savjetnika, višega preparatora, višega muzejskoga tehničara i višega fotografa. Hrvatsko muzejsko vijeće je u cijelosti prihvatilo prijedloge Povjerenstava.Sažetak 2. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća održane 8. rujna 2016. u 10.00 sati u Ministarstvu kulture, Zagreb, Runjaninova 2

     Na 2. sjednici Hrvatskog muzejskog vijeća je na temelju članka 6. Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci („Narodne novine“, br. 97/10 i 112/11) utvrđena Lista mentora za izradu pisanog rada za stjecanje stručnog zvanja u muzejskoj struci. Na temelju članka 16. Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci („Narodne novine“, br. 97/10 i 112/11) Hrvatsko muzejsko vijeće je predložilo ministru kulture imenovanje ispitivača i njihovih zamjenika za pojedine predmete.
     Hrvatsko muzejsko vijeće je na temelju članka 4. Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci („Narodne novine“, br. 97/10 i 112/11) i članka 2. Poslovnika o radu Hrvatskog muzejskog vijeća razriješilo Stručna povjerenstva za stjecanje viših muzejskih zvanja s datumom 10. listopada 2016. godine i imenovalo nova Stručna povjerenstva za stjecanje viših muzejskih zvanja za sljedeće četverogodišnje razdoblje.
     U nastavku sjednice Hrvatsko muzejsko vijeće je prihvatilo izvještaj sa sastanaka Stručnog povjerenstva za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja Cvelferije u Drenovcima te utvrdilo kako su sukladno odredbama članka 17. Zakona o muzejima („Narodne novine“, broj 110/15) ispunjeni svi stručni uvjeti za osnivanje Muzeja Cvelferije. Prihvaćen je izvještaj sa sastanaka Stručnog povjerenstva za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja Radboa u Radoboju te je utvrđeno kako su sukladno odredbama članka 17. Zakona o muzejima („Narodne novine“, broj 110/15) ispunjeni svi stručni uvjeti za osnivanje Muzeja Radboa. Vezano uz zamolbu Grada Delnice za utvrđivanjem postojanja uvjeta za osnivanje Zavičajnog muzeja Delnice, Hrvatsko muzejsko vijeće je na prijedlog Stručnog povjerenstva za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje navedenog muzeja podržalo inicijativu za osnivanje Zavičajnog muzeja Delnice posebice imajući u vidu očuvanje kulturne i prirodne baštine ovoga kraja i njegovo daljnje istraživanje, obradu i prezentaciju koju ovo područje neupitno zaslužuje, međutim sukladno članku 17. Zakona o muzejima („Narodne novine“, broj 110/15) utvrđeno je kako ne postoje svi stručni uvjeti za osnivanje Zavičajnog muzeja Delnice.
     Hrvatsko muzejsko vijeće je podržalo prijedloge otkupa muzejske spomeničke građe  Hrvatskom povijesnom muzeju, Zagreb, Muzeju Slavonije, Osijek i Gradskom muzeju Nova Gradiška.
Sljedeća sjednica  Hrvatskog muzejskog vijeća će se održati u drugoj polovici listopada 2016. godine po temi razmatranja i vrednovanja programa muzejsko-galerijske djelatnosti prijavljenih na Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu.


  
Sažetak konstituirajuće sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća održane 6. srpnja 2016. godine

     Sjednicu je otvorila zamjenica ministra kulture dr. sc. Ana Lederer pozdravivši predsjednicu i članove novoimenovanog Hrvatskog muzejskog vijeća  u ime ministra kulture dr. sc. Zlatka Hasanbegovića i svoje osobno ime. Hrvatskom muzejskom vijeću poželjela je puno uspjeha u predstojećem četverogodišnjem mandatu.
     Predsjednica Hrvatskog muzejskog vijeća  Ružica Marić je zahvalila Ministarstvu kulture na ukazanom povjerenju te iskazala nadu da će rad novog saziva Hrvatskog muzejskog vijeća na svim razinama pridonijeti daljnjem razvoju i unaprjeđenju muzejske struke.
     Hrvatsko muzejsko vijeće je usvojilo Poslovnik o radu Hrvatskog muzejskog vijeća te Kriterije za vrednovanje muzejsko-galerijskih programa temeljem kojih će se vrednovati programi prijavljeni na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu.
     Razmatrana je zamolba Općine Drenovci za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja Cvelferije u Drenovcima. Hrvatsko muzejsko vijeće je podržalo inicijativu Općine Drenovci za osnivanjem Muzeja Cvelferije u Drenovcima i osnovalo Stručno povjerenstvo za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja Cvelferije u Drenovcima u sastavu: dr. sc. Iris Biškupić Bašić, muzejska savjetnica, Etnografski muzej, Zagreb, Maja Žebčević Matić, prof., ravnateljica, Gradski muzej Požega i Eva Brunović, dipl. pov. umj., načelnica, Sektor za izvedbenu, likovnu, muzejsku i arhivsku djelatnost Ministarstva kulture. Stručno povjerenstvo je zaduženo za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja Cvelferije o čemu će izvijestiti Hrvatsko muzejsko vijeće. Razmatrana je i zamolba Općine Radoboj za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja Radboa koju je Hrvatsko muzejsko vijeće  podržalo i osnovalo Stručno povjerenstvo za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja Radboa u Radoboju u sastavu: Dragan Bukovec, muzejski savjetnik, Hrvatski prirodoslovni muzej, Spomenka Težak, muzejska savjetnica, Gradski muzej Varaždin i Eva Brunović, dipl. pov. umj., načelnica, Sektor za izvedbenu, likovnu, muzejsku i arhivsku djelatnost Ministarstva kulture. Stručno povjerenstvo je zaduženo za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja Radboja o čemu će izvijestiti Hrvatsko muzejsko vijeće.
     Gospođa Jasmina Reis je uputila HMV zamolbu za utvrđivanjem postojanja uvjeta za osnivanje Kuće Šenoa u Zagrebu. Po temi utvrđivanja postojanja uvjeta za osnivanje Kuće Šenoa održan je sastanak 29. travnja 2016. godine u obiteljskoj kući obitelji Šenoa u Malinovoj ulici u Zagrebu kojem su nazočili predstavnici Ministarstva kulture. Hrvatsko muzejsko vijeće  je prihvatilo izvještaj s predmetnog sastanka i utvrdilo kako su sukladno odredbama članka 17. Zakona o muzejima („Narodne novine“, broj 110/15) ispunjeni svi stručni uvjeti za osnivanje Kuće Šenoa. Predmet je na daljnje postupanje upućen nadležnoj službi Ministarstva kulture.
     Grad Delnice je uputio Hrvatskom muzejskom vijeću zamolbu za utvrđivanjem postojanja uvjeta za osnivanje Zavičajnog muzeja Delnice. Ista je podržana te je osnovano Stručno povjerenstvo za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Zavičajnog muzeja Delnice u sastavu: Vesna Zorić, muzejska savjetnica, Etnografski muzej, Zagreb, mr. sc. Sanjin Mihelić, viši kustos, ravnatelj, Arheološki muzej u Zagrebu i Eva Brunović, dipl. pov. umj., načelnica, Sektor za izvedbenu, likovnu, muzejsku i arhivsku djelatnost Ministarstva kulture. Stručno povjerenstvo je zaduženo za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Zavičajnog muzeja Delnice o čemu će izvijestiti Hrvatsko muzejsko vijeće .
     Grad Dubrovnik je uputio Hrvatskom muzejskom vijeću zamolbu za davanjem suglasnosti na statusne promjene javne ustanove Dubrovački muzeji i utvrđivanjem postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja Domovinskog rata. Muzej Domovinskog rata osnovao bi se izdvajanjem Muzeja suvremene povijesti iz sastava Dubrovačkih muzeja. Hrvatsko muzejsko vijeće je, sukladno članku 19. Zakona o muzejima (NN, 110/15), dalo pozitivno mišljenje Ministarstvu kulture vezano uz izdvajanje unutarnje ustrojbene jedinice Muzej suvremene povijesti iz javne muzejske ustanove Dubrovački muzeji, Dubrovnik te utvrdilo kako su sukladno odredbama članka 17. Zakona o muzejima (NN, 110/15) ispunjeni svi stručni uvjeti za osnivanje Muzeja Domovinskog rata.
     U nastavku sjednice je Hrvatsko muzejsko vijeće, sukladno članku 13. Zakona o muzejima (NN, 110/15), dalo pozitivno mišljenje Ministarstvu kulture vezano uz trajnu pohranu ulomka grede s natpisom MES u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika – Split, a koji će se izlučiti iz fundusa Zavičajnog muzeja Benkovac. Razmatrane su i zamolbe za otkup muzejske građe i to Gradskog muzeja Varaždin, Hrvatskog muzeja naivne umjetnosti, Hrvatskog povijesnog muzeja, Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek, te Zavičajnog muzeja Slatina.
     Hrvatsko muzejsko vijeće je temeljem zapisnika sa sastanka održanog 22. travnja 2016. godine razmatralo prijedloge Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova u muzejskoj struci onih osoba koje ostvaruju uvjete za obavljanje poslova višeg kustosa i muzejskog savjetnika te prijedloge Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova u muzejskoj struci onih osoba koje ostvaruju ostale uvjete za obavljanje poslova višega muzejskoga pedagoga, muzejskoga pedagoga savjetnika, višega dokumentarista, dokumentarista savjetnika, višega informatičara, informatičara savjetnika, višega restauratora, restauratora savjetnika, višega preparatora, višega muzejskoga tehničara i višega fotografa sa sastanka održanog 27. travnja 2016. godine.
     Hrvatsko muzejsko vijeće je primilo na znanje izvješće Hrvatskog povijesnog muzeja o provedenom stručnom nadzoru u Muzeju Brodskog Posavlja u Slavonskom Brodu.
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru je uputio Hrvatskom muzejskom vijeću  zamolbu za dopuštenjem naplaćivanja ulaznica u Galeriji MCPA. Hrvatsko muzejsko vijeće  je utvrdilo kako odluka o naplati ulaznica za Galeriju MCPA ulazi u djelokrug rada i načina poslovanja ravnatelja Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, stoga odobrenje za naplaćivanjem i ulaznica nije u nadležnosti Hrvatskog muzejskog vijeća.
 


 
Arhiva
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a