E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Impresum

Redakcija:

Marija Šiško, izvršna urednica
Voditeljica Službe za web i Culturenet
e-mail: marija.sisko@min-kulture.hr
info@culturenet.hr 
tel: 01 4866-514
 

Marija Rubić (kulturne djelatnosti: knjiga i nakladništvo)
e-mail: marija.rubic@min-kulture.hr
Željka Hudolin (kulturne djelatnosti: muzeji, vizualne umjetnosti, inovativne umjetničke i kulturne prakse)
e-mail: zeljka.hudolin@min-kulture.hr
Anuška Deranja Crnokić (kulturna baština) 
e-mail: anuska.deranja-crnokic@min-kulture.hr 
Lidija Zozoli (međunarodna suradnja)
e-mail: lidija.zozoli@min-kulture.hr
Boris Jurinić (strateško planiranje),
e-mail: boris.jurinic@min-kulture.hr
Hrvoje Pavičić (propisi),
e-mail: hrvoje.pavicic@min-kulture.hr                
Hrvoje Žulj (kadrovska),
e-mail: hrvoje.zulj@min-kulture.hr
Srđan Bogdanović (nabava),
e-mail: srdjan.bogdanovic@min-kulture.hr
Jasminka Draženović (informatika),
e-mail: jasminka.drazenovic@min-kulture.hr
 Autor vizualnog identiteta: g. Boris Ljubičić

>> Vizualni identitet u vektorskom formatu (eps, 3,2 MB zip)
 
>> Skica / način ispravnog korištenja vizualnog identiteta  (jpg, 1,1 MB)


>> Engleska verzija vizualnog identiteta u vektorskom formatu (eps, 3,1 MB)

 

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a