E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNA BAŠTINA  >  Hrvatsko vijeće za kulturna dobra  >  Bilješke sa sjednica

61. SJEDNICA HRVATSKOG VIJEĆA ZA KULTURNA DOBRA ODRŽANA
9. PROSINCA 2013. GODINE U ŠIBENIKU - MIŠLJENJA

 
 
Predmet: Šibenik, Katedrala sv. Jakova, zapadni portal - postavljanje
                   zamjenskih skulptura

 
Predlaže se izrada precizne tehničke analize stanja kamena svake pojedine skulpture s procjenom ugroženosti njihovih spomeničkih svojstava u vanjskim atmosferskim uvjetima kakvi vladaju na zapadnom portalu Katedrale sv. Jakova. Nakon toga može se donijeti odluka o ponovnoj postavi na portalu ili o njihovoj muzejskoj prezentaciji. U slučaju muzejske prezentacije originalnih skulptura, zamjenske skulpture na portalu moraju biti izrađene kao replike originala.
 
Predmet: Šibenik, Katedrala sv. Jakova, obnova
 
Vijeće je mišljenja da je u postupcima vezanim uz zahvate na Katedrali sv. Jakova izostao timski rad koji je nužan s obzirom na raznovrsnu problematiku i vrijednosni status građevine.
Predloženo je da se uspostavi sustavni, integralni i interdisciplinarni pristup obnovi katedrale, tj. formiranje ekspertnog tima za kontinuirano praćenje stanja katedrale kao i za sve zahvate na njoj. Članovi ekspertnog tima bili bi ugledni stručnjaci s područja konzervatorsko restauratorske djelatnosti, stručnjak za sanaciju povijesnih konstrukcija i stručnjak za građevinsku fiziku.
 
Predmet: Šibenik, Tvrđava sv. Mihovila
 
Vijeće je tražilo dostavu cjelovite dokumentacije i postupka obnove jer je pregledom terena ustanovljeno da se radi o invazivnom projektu.


60. SJEDNICA HRVATSKOG VIJEĆA ZA KULTURNA DOBRA ODRŽANA
8. STUDENOGA 2013. U ZAGREBU


 
Predmet: Zahtjev za brisanje zabilježbe svojstva kulturnog dobra na k. č. 190/2 k.o. Sutomišćica

Hrvatsko vijeće za kulturna dobra prihvaća mišljenje Konzervatorskog odjela u Zadru da ne postoje zapreke za utvrđivanje prestanka svojstva kulturnog dobra i za brisanje zabilježbe pod posl. brojem Z-1446/66, k.č. 190/2 k.o. Sutomišćica.
 
Predmet: Zahtjev za prestankom svojstva kulturnog dobra i brisanjem zabilježbe na k. č. 2201/1 (zk. ul. 550), 2201/4 (zk. ul. 550), k. č. zgr. 369 (zk. ul. 475) te k. č. 2199/31 (zk. ul. 2599) sve k. o. Rakalj

Hrvatsko vijeće za kulturna dobra prihvaća mišljenje Konzervatorskog odjela u Puli da ne postoje zapreke za utvrđivanje prestanka svojstva kulturnog dobra i za brisanje zabilježbe na k. č. 2201/1 (zk. ul. 550), 2201/4 (zk. ul. 550), k. č. zgr. 369 (zk. ul. 475) te k. č. 2199/31 (zk. ul. 2599) sve k. o. Rakalj.
 
Predmet: Zahtjev za prestankom svojstva kulturnog dobra i brisanjem zabilježbe za južni dio k. č. 3380 k. o. Šestine koja je određena kao prostorna međa kulturnog dobra Ljetnikovca Sollar s vrtom u Zagrebu, Gornje Prekrižje 75, na k.č. 3378 k.o. Šestine.

Hrvatsko vijeće za kulturna dobra prihvatilo je mišljenje Stručnog povjerenstva za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra i Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu, da ne postoje zapreke za utvrđivanje prestanka svojstva kulturnog dobra i za brisanje zabilježbe za južni dio k.č. 3380 k.o. Šestine.
  
Predmet: Zahtjev za uklanjanje građevine u Ulici Josipa Jurja Štrosmajera, k.č. 243 zk.ul.757 k.o Podravske Sesvete

Hrvatsko vijeće za kulturna dobra ne odobrava uklanjanje građevine u Ulici Josipa Jurja Štrosmajera, k.č. 243 zk.ul.757 k.o Podravske Sesvete jer smatra da zgrada bivše škole ima bitno ambijentalno i kulturološko značenje za Podravske Sesvete. Vijeće daje preporuku da Općina obnovi zgradu i ponovo razmotri pitanje njene nove namjene u suradnji s Konzervatorskim odjelom u Bjelovaru.
 
Predmet: Legalizacija zgrade u Vukovaru, 204. Vukovarske brigade 2, na k.č. br. 1640/1 k.o. Vukovar

Hrvatsko vijeće za kulturna dobra nije podržalo izdavanje potvrde o usklađenosti zgrade u Vukovaru na k.č. br. 1640/1 k.o. s konzervatorskim uvjetima u sklopu postupka ozakonjenja prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim građevinama.
  
Predmet: Trajna pohrana arheološkog materijala s nalazišta Crno vrilo kod Ninskog Dračevca

Hrvatsko vijeće za kulturna dobra je suglasno s prijedlogom da se arheološka građa s nalazišta Crno vrilo 1 i 2 kod Ninskog Dračevca trajno pohrani u Arheološkom muzeju u Zadru. Sukladno članku 47. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara Vijeće će uputiti dopis Hrvatskom muzejskom vijeću kako bi predložilo mjesto pohrane nalaza.

Predmet: Trajna pohrana arheološkog materijala sa zaštitnih istraživanja jugoistočne nekropole Salone na lokaciji Solin - Smiljanovac

Hrvatsko vijeće za kulturna dobra je suglasno s prijedlogom Hrvatskog muzejskog vijeća da se arheološki materijal pronađen tijekom istraživanja jugoistočne nekropole Salone na lokaciji Solin - Smiljanovac trajno pohrani u Arheološkom muzeju u Splitu.
                                                                      
Predmet: Trajna pohrana svečanog zastora Vlahe Bukovca iz Hrvatskog narodnog kazališta u depo Muzeja suvremene umjetnosti

Hrvatsko vijeće za kulturna dobra preporuča Gradskom zavodu za zaštitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu da pregleda ostale svečanih zastora iz Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu i preporuči mjere njihove zaštite i način registracije.

 







 

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
Kliknite za više
EU fondovi
 Kulturne politike i rezidencijalni programi  
 Rasprava o medijskoj politici
Kliknite za više
 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a
FOTOGALERIJA