E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
ilok-vukovar-vucedol
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Natječaji  >  Obavijesti o sprječavanju sukoba interesa
"Na temelju odredbe članka 13. stavka 9. točke 1 Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br.90/11, 83/13, 143/13, 13/14) dajemo slijedeću
 
OBAVIJEST

Nema gospodarskih subjekata u kojima čelnik tijela Ministarstva kulture, ministrica kulture i s njom povezane osobe (bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik) obavljaju upravljačke poslove, te nema gospodarskih subjekata u kojima su čelnik tijela Ministarstva kulture, ministrica kulture i s njom povezane osobe (bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik) vlasnici poslovnih udjela, dionica, odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju odnosno kapitalu s više od 0,5%.
 


Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
Kliknite za više
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Kliknite za više
 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a
FOTOGALERIJA