E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Natječaji  >  Natječaji Ministarstva kulture za zapošljavanje
Napomena: Datum natječaja odnosi se na datum Odluke Ministarstva kulture o raspisivanju natječaja, a ne na datum objave u 'Narodnim novinama' (Objava: Narodne novine - Službeni list RH - Oglasni dio).


Ministarstvo kulture raspisuje javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo kulture za slijedeća radna mjesta: 1. stručni referent/ica za otpremu pošte - 1 izvršitelj/ica, GLAVNO TAJNIŠTVO, Sektor za ljudske potencijale, javnu nabavu i tehničke poslove, Služba za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, 2. stručni suradnik/ica - 1 izvršitelj/ica, UPRAVA ZA RAZVOJ KULTURE I UMJETNOSTI I MEĐUNARODNU KULTURNU SURADNJU, Sektor za razvoj kulture i umjetnosti, Služba za izvedbene i vizualne djelatnosti, Odjel za dramsku umjetnost, glazbu,suvremeni ples i pokret, 3. stručni referent/ica - 1 izvršitelj/ica, UPRAVA ZA RAZVOJ KULTURE I UMJETNOSTI I MEĐUNARODNU KULTURNU SURADNJU, Sektor za međunarodnu kulturnu suradnju i europske poslove, Služba za bilateralnu i multilateralnu kulturnu suradnju, 4. stručni referent/ica - 1 izvršitelj/ica, UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, 5. stručni suradnik/ica- konzervator/ica - 1 izvršitelj/ica, UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za zaštitu kulturne baštine, Služba za nepokretnu kulturnu baštinu, Odjel za graditeljsku baštinu, krajolik i prostorno-planske mjere zaštite,  6. stručni referent/ica, - 1 izvršitelj/ica, UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Karlovcu, 7. stručni suradnik/ica- konzervator za nepokretna i pokretna kulturna dobra - 1 izvršitelj/ica, UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Varaždinu, 8. stručni suradnik/ica- konzervator za nepokretna i pokretna kulturna dobra, - 1 izvršitelj/ica, UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Splitu, 9. stručni referent/ica, - 1 izvršitelj/ica, UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Rijeci, 10. stručni suradnik/ica- konzervator za pokretna i nepokretna kulturna dobra - 1 izvršitelj/ica, UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Rijeci, 11. stručni referent/ica - 1 izvršitelj/ica, UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Šibeniku, 12. stručni suradnik/ica - konzervator za nepokretna i pokretna kulturna dobra - 1 izvršitelj/ica, UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Šibeniku, 13. stručni suradnik/ica - konzervator za nepokretna i pokretna kulturna dobra - 1 izvršitelj/ica, UPRAVA ZA ARHIVE, KNJIŽNICE I MUZEJE, Sektor za arhive i digitalizaciju, Služba za digitalizaciju kulturne baštine,  14. stručni suradnik/ica  - 1 izvršitelj/ica, UPRAVA ZA PRAVNE I FINANCIJSKE POSLOVE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE, Sektor za financijske poslove, investicije, lokalni i područni (regionalni) razvoj, Služba za financiranje, investicije, lokalni i područni (regionalni) razvoj, 15. samostalni upravni referent/ica - 1 izvršitelj/ica, UPRAVA ZA PRAVNE I FINANCIJSKE POSLOVE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE, Sektor za normativne i upravno-pravne poslove, Služba za normativne poslove u kulturi.
>>> Vidi uvjete i tekst javnog natječaja


 
 Arhiva


 

 


Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a