E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Natječaji  >  Natječaji za zapošljavanje u ustanovama u kulturi  >  >>> Arhiva  >   Arhiva 2012.  >  Natječaj za za popunu slobodnih radnih mjesta kazališnih umjetnika: HARFA -1 izvršitelj Ž/M, DRUGE VIOLINE TUTTI – 1 izvršitelj Ž/M
HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU
Zagreb, Trg maršala Tita 15
 

 
objavljuje
 

N A T J E Č A J
za popunu slobodnih radnih mjesta kazališnih umjetnika
 

 
 
1.    HARFA -1 izvršitelj Ž/M
 
UVJETI:
-          završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je
steklavisoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
( N.N. br.123/03, 198/03,105/04, 174/04 i 46/07): iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti-studij harfe
-          probni rad u skladu sa Zakonom o kazalištima,
-          obvezna audicija,
 
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od 4 godine
 
2.    DRUGE VIOLINE TUTTI – 1 izvršitelj Ž/M
 
          UVJETI:
-          završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je
steklavisoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
( N.N. br.123/03, 198/03,105/04, 174/04 i 46/07): iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti-studij violine
-          probni rad u skladu sa Zakonom o kazalištima,
-          obvezna audicija,
 
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od 4 godine
 
Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta, sa životopisom, dostaviti u roku 8 dana od objave na gore navedenu adresu.
Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.
 
 

 

Objava, 22.11.2012.

 

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a