E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
ilok-vukovar-vucedol
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Sustav javne nabave  >  Registar Ugovora o javnoj nabavi i Okvirnih sporazuma Ministarstva

 ▪   Registar ugovora o javnoj nabavi i Okvirnih sporazuma Ministarstva kulture 2015./2016. - ažurirani .pdf


 ▪   Registar ugovora o javnoj nabavi i Okvirnih sporazuma Ministarstva kulture 2015./2016 .pdf


 ▪   Registar ugovora o javnoj nabavi i Okvirnih sporazuma Ministarstva kulture 2014./2015. - ažurirani .pdf


 ▪   Registar ugovora o javnoj nabavi i Okvirnih sporazuma Ministarstva kulture 2014./2015.  .pdf


 ▪   Registar ugovora o javnoj nabavi i Okvirnih sporazuma Ministarstva kulture - ažurirani .pdf


 ▪   Registar ugovora o javnoj nabavi i Okvirnih sporazuma Ministarstva kulture 2013. / 2014.  .pdf


 ▪   Registar ugovora o javnoj nabavi i Okvirnih sporazuma Ministarstva kulture u 2012. godini .pdf
 

    Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja od 2010. godine .pdf

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
Kliknite za više
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Kliknite za više
 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a