E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Ruksak (pun) kulture  >  O projektu

  Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školiSVRHA PROJEKTA Poticanje djece i mladih na razumijevanje i usvajanje umjetnosti i kulture u dislociranim i prometno slabije povezanim područjima Republike Hrvatske
CILJ PROJEKTA Priprema i provedba različitih kulturnih i umjetničkih programa prilagođenih djeci i mladima u vrtićima, osnovnim i srednjim školama u dislociranim, prometno slabije povezanim područjima Republike Hrvatske
KORISNICI
 • djeca od 3 do 6 godina
 • učenici od 1. do 4. razreda OŠ
 • učenici od 5. do 8. razreda OŠ
 • učenici srednjih škola
OPIS PROJEKTA Ruksak (pun) kulture projekt je koji omogućava usvajanje i približavanje umjetnosti i kulture djeci i mladima koji žive u sredinama s ograničenom dostupnosti kulturnim i umjetničkim sadržajima.
Projekt zajednički provode Ministarstvo kulture i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta kao dopunski program potpore kurikulu u vrtićima, osnovnim i srednjim školama. 
Predviđeno je tijekom godine organiziranje do 100 događanja u Republici Hrvatskoj na kojima će se prezentirati jedan od (najviše) 40 kulturno-umjetničkih programa pripremljenih za potrebe projekta.
Programske djelatnosti su:
 • kazališna umjetnost
 • filmska umjetnost
 • glazbena umjetnost
 • plesna umjetnost
 • likovna umjetnost
 • književnost
 • baština
 • programi studenata umjetničkih akademija.
Provoditelji programa su:
 • profesionalni umjetnici
 • studenti umjetničkih akademija uz mentorstvo profesora.
KLJUČNI KRITERIJI za odabir vrtića, osnovnih i srednjih škola u kojima će se provoditi kulturno-umjetnički programi/radionice su:
 • područni vrtići i škole
 • prometno slabije povezani vrtići i škole
 • zainteresiranost vrtića i/ili škole za umjetničke programe i radionice
 • zainteresiranost učitelja, nastavnika i odgojitelja za diseminaciju programa i radionica.
KLJUČNI KRITERIJI za odabir kulturno-umjetničkih programa/radionica koji se provode u okviru projekta su: 
 • usklađenost sadržaja s ciljevima Nacionalnog okvirnog kurikula;
 • održivost – mogućnost ponavljanja programa ili njegovih rezultata u sredini u kojoj je prezentiran;
 • prilagođenost uvjetima izvođenja u prostorima vrtića i škola uz jednostavne i prenosive rekvizite;
 • upisanost predlagatelja iz područja kazališne djelatnosti u Očevidnik kazališta;
 • usklađenost cijena programa s Odlukom o sadržaju programa Ruksak (pun) kulture te visini naknade za poslove i rad na njegovu ostvarivanju  kojom su one određene;
 • visoka razina umjetničke kvalitete i profesionalnih standarda umjetničkih i kulturnih programa.
Vrijeme trajanja programa:
 • prilagođeno je uzrastu djece i mladih (1,5 sat / 3 sata / 1 dan /
       2 dana/ 3 dana).
AKTIVNOSTI PROJEKTA
 1. analiza potreba i želja za provedbom kulturnih i umjetničkih programa u dislociranim sredinama
 2. izbor i kupnja do 40 kulturnih i umjetničkih programa godišnje prema prethodno definiranim kriterijima u sljedećim područjima: kazališna, filmska, glazbena, plesna, likovna umjetnost, književnost, baština i programi studenata umjetničkih akademija
 3. priprema i provedba do 100 događanja na kojima će se prezentirati kulturni i umjetnički programi:
  1. u vrtićima (do 35 programa godišnje)
  2. u OŠ (do 40 programa godišnje)
  3. u SŠ (do 25 programa godišnje)
 4. godišnja evaluacija uspješnosti provedbe projekta i preporuke za poboljšanja
Opaska: planirana je godišnja pokrivenost programima do 5% ukupnih vrtića / škola / područnih objekata.
TRAJANJE PROJEKTA 6 godina
PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA 1,000.000,00 kn godišnje
REZULTATI PROJEKTA
 • ostvarena dostupnost kulturnih i umjetničkih programa djeci i mladima u dislociranim sredinama (do 3000 djece i mladih godišnje)
 • ostvareni doprinos razvoju estetske kulture djece i mladih
 • djeca i mladi senzibilizirani za područje umjetnosti i kulture
 • programi (ili njihovi dijelovi) predani odgojiteljima, profesorima, djeci i mladima na daljnje korištenje  
PRAĆENJE I VREDNOVANJE USPJEŠNOSTI PROVEDBE PROJEKTA Praćenje uspješnosti provedbe projekta – kvalitativna i kvantitativna evaluacija – provodi se jednom godišnje, na koncu godine.
Kvantitativni godišnji pokazatelji uspješnosti provedbe programa su:
 • broj otkupljenih/financiranih programa
 • broj pripremljenih i provedenih događanja
 • broj djece i mladih koji su sudjelovali u programu R(p)K
 • broj odgojitelja, učitelja i nastavnika koji su sudjelovali u pripremi i provedbi programa
 • broj repliciranih aktivnosti potaknutih usvojenim kulturnim i umjetničkim programima
 • razina utrošenih financijskih sredstva
 • prosječno utrošena financijska sredstva po provedenom programu/radionici
Kvalitativno vrednovanje provedenih programa provodi se:
 • metodom ankete o zadovoljstvu i korisnosti novih iskustava
 • na uzorku od 10% djece i mladih te 10% odgojitelja, učitelja i nastavnika koji usvajaju ponuđene kulturne i umjetničke programe.
 
Na završetku projekta – nakon 6 godina njegove provedbe – predviđena je finalna evaluacija u kojoj se vrednuju relevantnost, efikasnost, efektivnost i održivost projekta R(p)K.

 
  
    
ENGLISH   

 
    
     Stručno povjerenstvo

   
 
      Arhiva
 
Najave  RSS
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
Kliknite za više
EU fondovi
 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a
FOTOGALERIJA