E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KontaktMinistarstvo kulture Republike Hrvatske
Runjaninova 2, 10 000 Zagreb
OIB: 37836302645
MBS: 0931608
Telefon: 01 4866 666 (centrala)

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne uprave:
pisarnica@min-kulture.hr
 Kabinet ministrice

Glavno tajništvo
    
Uprava za razvoj kulture i umjetnosti i međunarodnu kulturnu suradnju  
 
Uprava za zaštitu kulturne baštine

Uprava za arhive, knjižnice i muzeje 
 
Uprava za pravne i financijske poslove i programe Europske unije

Samostalni sektor za medije 

Samostalni sektor za unutarnju reviziju


 ____________________________________________
 

Smatrate li da je neko pravo građana ugroženo nezakonitim ili nemarnim radom tijela
državne uprave i tijela s javnim ovlastima, molimo, obratite se pučkom pravobranitelju.


Trg hrvatskih velikana 6
10000 Zagreb, Republika Hrvatska

Tel: +385 1 4851 275
Tel: +385 1 4851 853

Fax: +385 1 6431 628
e-pošta: info@ombudsman.hr
www.ombudsman.hr

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a