E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Novosti  >  Ministrica kulture dr. sc. Nina Obuljen Koržinek sudjelovala na sastanku Vijeća Europske unije za obrazovanje, mlade, kulturu i sport u Bruxellesu
22.11.2016. - Glavna tema drugoga dana sastanka Vijeća Europske unije za obrazovanje, mlade, kulturu i sport, na kojem su sudjelovali ministri kulture, bila je Strategija Unije za međunarodne kulturne odnose. 
 

  
     Uoči same debate ministri su prvo proučili izvješće o napretku vezano uz prijedlog Direktive o pružanju audiovizualnih medijskih usluga. Razgovarali su i o proglašenju europske godine kulturne baštine (2018.) kao i o dodatnome proširenju natječaja za naslov europske prijestolnice kulture za razdoblje od 2020. do 2033. godine prema zemljama članicama Europske slobodne trgovinske zone (EFTA-e) i članicama Europskoga gospodarskog prostora (EEA-e). Nakon toga Vijeće je održalo javnu raspravu o Strategiji Europske unije za međunarodne kulturne odnose na kojoj su ministri svojim izlaganjima pridonijeli debati.

     Sami razgovori na spomenutu temu vodili su se oko triju glavnih područja aktivnosti vanjske suradnje u kulturi: potpore kulturi kao pokretaču održivoga društvenog i gospodarskog razvoja, promicanja kulture i međukulturnoga dijaloga s ciljem miroljubivih odnosa među zajednicama te jačanja suradnje u pogledu kulturne baštine. Osim tih načela u javnoj raspravi naglašena je važnost strateškoga pristupa Unije diplomaciji u području kulture pojačanom suradnjom unutar EU-a.

     U svome izlaganju ministrica kulture dr. sc. Nina Obuljen Koržinek podržala je Strategiju Unije za međunarodne kulturne odnose te istaknula sljedeće: „Novi tipovi međunarodne kulturne suradnje koje trebamo razvijati unutar Europske unije o kojima je govorila rumunjska ministrica moramo i trebamo promovirati kroz buduću Strategiju u odnosima s našim partnerima izvan Europske unije. U tim naporima treba posebno jačati suradnju s UNESCO-om i s drugim organizacijama i mrežama koje su nam u tim aktivnostima prirodni partneri. U tome smislu zahvaljujemo g. Bandarinu na njegovu doprinosu današnjoj raspravi“.

     U daljnjoj raspravi ostali ministri kulture izjasnili su se i o tome kako EU, točnije njezine države članice, mogu suradnjom postići jači strateški pristup kulturi u vanjskim odnosima te su iznijeli i svoja uspješna nacionalna iskustva i dali mišljenje o tome mogu li se ta iskustva stečena na nacionalnoj razini iskoristiti u razvijanju strateškoga pristupa kulturi u vanjskim odnosima na razini EU-a.
 
     Na kraju sastanka Irska i Hrvatska predstavile su gradove koji će 2020. godine biti europske prijestolnice kulture – Rijeku i Galway. Govoreći o prvoj hrvatskoj prijestolnici kulture, ministrica je istaknula kako će iste godine Hrvatska predsjedati Europskom unijom te imati grad kao europsku prijestolnicu kulture, što će omogućiti jedinstvenu priliku za predstavljanje hrvatske kulture i umjetnosti. Svoje predstavljanje zaključila je sljedećim riječima: ,,U projektu Rijeka 2020. istovremeno se zrcale temelji Europske unije: multikulturalnost, raznolikost, poštovanje različitosti, otvorenost za dijalog i suradnju te će stoga grad Rijeka svakomu građaninu Europe ponuditi zanimljiv sadržaj, ne samo 2020. godine nego i u nadolazećem razdoblju“.


Nina OBULJEN KORŽINEK, Minister of Culture of the Republic of Croatia
https://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/education-youth-culture-and-sport-council-november-2016-580e282f39771/departure-and-doorstep-hr-korinek  
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a