E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Novosti  >  Istraživanje: Financiranje javnih potreba u kulturi županija, gradova i općina
21.2.2017. - Ministarstvo kulture svake godine u sklopu redovite dokumentacijsko-analitičke djelatnosti provodi anketno istraživanje o cjelini financiranja javnih potreba u kulturi i zaštiti i očuvanju kulturnih dobara u Republici Hrvatskoj (na državnoj i lokalnim razinama).   
     Svrha istraživanja jest dobiti ažurne i usporedive podatke o cjelini javnog financiranja kulture u Republici Hrvatskoj za potrebe odlučivanja o državnom programu javnih potreba u kulturi te donošenja strategije zaštite, očuvanja i gospodarskog korištenja kulturne baštine. U kontekstu članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji, istraživanje treba poslužiti i kao važan prilog usklađivanju financijskih pokazatelja hrvatske s europskom kulturnom statistikom.
 
     Za istraživanje u 2017. godini jedinice lokalne samouprave (županije, grada ili općine) odgovorit će na pitanje o ukupnom i proračunu za kulturu ostvarenom u 2016. i planiranom za 2017. godinu (Tablica 1). Kada je riječ o ostvarenom proračunu za kulturu u 2016., traže se podaci za financiranje redovne djelatnosti ustanova kulture kojima su jedinice lokalne samouprave osnivači i vlasnici (Tablica 2 – rashodi za zaposlene te materijalni i financijski rashodi) te podaci za financiranje programa javnih potreba u kulturi bez obzira na status predlagatelja, financiranje zaštite i očuvanja kulturnih dobara, investiranja u kulturi i kulturne suradnje (Tablica 3. – 6.).
 
      U istraživanju se od jedinica lokalne uprave traže i odgovori na pitanja o načinu predlaganju i donošenju programa javnih potreba u kulturi odnosno o raspisivanju i provođenju javnog natječaja ili javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi.
 
     Uz tražene podatke očekuju se i prilozi: (1) Izvješće o realizaciji programa javnih potreba u kulturi u 2016. godini; (2) Program javnih potreba u kulturi s financijskim planom za 2017. godinu; (3) Natječaj/poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi s prijavnicama za 2016. godinu; (4) Pregled članova kulturnih vijeća, povjerenstava ili odbora uključenih u predlaganje programa javnih potreba u kulturi; (5) Adresar kulturnih ustanova, udruga i manifestacija te (6) Pregled aktualnih problema u kulturi vaše jedinice lokalne samouprave.
 
     Traženi podaci i prilozi bit će obrađeni zajedno s podacima Ministarstva kulture odnosno financiranja javnih potreba u kulturi na državnoj razini, a radi uspostavljanja informacijskog sustava (baze podataka) nacionalnog registra javnokulturnih potreba (na državnoj i lokalnoj razini). Napominjemo da se rezultati istraživanja redovito objavljuju u Statističkom ljetopisu Republike Hrvatske.
 
    U elektroničkom obliku Upitnik je dostupan na web adresi www.min-kulture.hr/financiranje/.


>>> Upitnik o programima javnih potreba u kulturi
>>> Tablični izvještaj o financiranju kulture
 
 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a