E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Novosti  >  Sjednica Odbora za praćenje pripreme i provedbe projekta „Arheološki park Vučedol“
3.3.2017. - U Ministarstvu kulture održana je sjednica Odbora za praćenje pripreme i provedbe projekta Arheološki park Vučedol u petak, 3. ožujka 2017. godine, kojom je predsjedavao državni tajnik Krešimir Partl.     Na današnjoj sjednici Odbora prezentiran je idejni projekt uređenja širega lokaliteta Vučedola koji je izradila i prezentirala „Radionica arhitekture“, autora arhitekta Gorana Rake. Članovi Odbora složili su se s predloženim projektom, što je glavni preduvjet za daljnju razradu dokumentacije potrebne za provedbu projekta.

     Projekt „Arheološki park Vučedol“ strateški je projekt Ministarstva kulture zamišljen kao okosnica i pokretač složenoga programa sustavnih, interdisciplinarnih istraživanja arheološkoga lokaliteta Vučedol, koji širi prostor Vučedola prezentira kao arheološko-povijesni, ali isto tako i kao turističko-ugostiteljski i rekreativni centar.     Opći je cilj projekta gospodarska revitalizacija i razvoj grada Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije očuvanjem, prezentacijom i promidžbom arheološkoga lokaliteta Vučedol te razvojem i unaprjeđenjem turističke ponude grada Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije.

     Projekt se sastoji od više komponenti koje uključuju prezentaciju arheološkoga lokaliteta s rekonstrukcijom nastambi iz vučedolskoga doba, opremanje vile Streim, izgradnju znanstveno-interpretacijskoga centra s različitim radionicama, infopunkta, uređenje parkirališta i pristupne ceste, izgradnju pristaništa, hortikulturno uređenje, uređenje prostora za ugostiteljsko-smještajne sadržaje i ostale popratne sadržaje.

     Financijska sredstva za pripremu i provedbu projekta osigurana su u okviru Operativnoga programa „Konkurentnost i kohezija 2014. ‒ 2020.“, specifičnoga cilja 6c1 „Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine“.

     Za tijek pripreme i provedbe navedenoga projekta zadužen je Odbor za praćenje pripreme i provedbe projekta „Arheološki park Vučedol“, koji je Odlukom od 1. veljače 2017. godine uspostavila ministrica kulture.

     U radu Odbora sudjeluju predstavnici Ministarstva kulture kao i predstavnici ostalih dionika u projektu ‒ Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Ministarstva turizma, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Muzeja vučedolske kulture, Grada Vukovar, Vukovarsko-srijemske županije, Turističke zajednice Grada Vukovara, Gradskoga muzeja Vukovar itd.Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a