E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Novosti  >  Priopćenje Ministarstva kulture povodom Odluke o imenovanju članova Kulturnih vijeća
23.5.2017. - Na temelju članka  4. stavka 1. Zakona o kulturnim vijećima („Narodne novine“, broj 48/04, 44/09 i 68/13), Ministarstvo kulture uputilo je 12. travnja 2017. godine Javni poziv za predlaganje članova Kulturnih vijeća u kojem je pozvalo institucije i udruge iz područja kulture i umjetnosti da podnesu pisane i obrazložene prijedloge  osoba za izbor članova Kulturnih vijeća.

     Ministrica kulture donijela je Odluke o imenovanju članova kulturnih vijeća: Vijeća za glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti, Vijeća za dramsku i plesnu umjetnost te izvedbene umjetnosti, Vijeća za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost, Vijeća za vizualne umjetnosti, Vijeća za inovativne umjetničke i kulturne prakse i Vijeća za međunarodnu kulturnu suradnju te Odluke o imenovanju članova Povjerenstava: Povjerenstva za dječju knjigu, Povjerenstva za suvremeni ples i pokret i Povjerenstva za Rock glazbu i klupske programe.

     Za članove Vijeća imenuju se kulturni djelatnici i umjetnici te drugi stručnjaci koji svojim dosadašnjim dostignućima i poznavanjem problema vezanih uz utvrđivanje i provedbu kulturne politike mogu pridonijeti ostvarenju ciljeva radi kojih je Vijeće osnovano.

     Kulturna vijeća osnivaju se pri Ministarstvu kulture za pojedina područja umjetničkog i kulturnog stvaralaštva radi predlaganja ciljeva kulturne politike i mjera za ­njezino provođenje, a posebice predlaganja programa javnih potreba u kulturi za koja se sredstva osiguravaju iz državnog proračuna Republike Hrvatske, te radi ostvarivanja utjecaja kulturnih djelatnika i umjetnika na donošenje odluka važnih za kulturu i umjetnost.

     - Zakon o kulturnim vijećima (NN 48/04, NN 44/09, NN 68/13)
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a