E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Novosti  >  Ministrica kulture sudjelovala na Vijeću Europske unije za obrazovanje, mlade, kulturu i sport (EYCS)
24.5.2017. - Vijeće za obrazovanje, mlade, kulturu i sport (EYCS) održano je 22. i 23. svibnja 2017. godine u Bruxellesu. Drugog dana sastanka sudjelovali su ministri kultura država članica, predstavnici Europske komisije: Federica Mogherini, potpredsjednica Europske komisije i visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Andrus Ansip potpredsjednik Europske komisije za jedinstveno digitalno tržište i Tibor Navracsics, povjerenik Europske komisije za kulturu, obrazovanje i mlade.
   
   Za ovu je sjednicu Vijeća ministara malteško Predsjedništvo predvidjelo usvajanje Općega pristupa Direktive o audiovizualnim medijskim uslugama (Audiovisual Media Services Directive ‒ AVMSD) čija je revizija započela na inicijativu Europske komisije prije godinu dana te se o toj temi najviše razgovaralo na sastanku.

   Nakon dulje rasprave, ministri su usvojili Opći pristup Direktive AVMS.   Ministrica kulture dr. sc. Nina Obuljen Koržinek u svom je izlaganju naglasila da Republika Hrvatska podržava kompromisni prijedlog Direktive o audiovizualnim medijskim uslugama. Referirajući se na važne odredbe Direktive AVMS, ministrica kulture naglasila je kako „uvažavajući iskazane rezerve i oprez nekih delegacija vezano uz prijedloge o osiguravanju adekvatnosti tretmana smatramo da moramo donositi takva pravila koja će osigurati promociju kulturne i lingvističke raznolikosti u skladu s dokumentima koje smo ranije zajednički usvojili, a koji predstavljaju temeljne vrijednosti na kojima razvijamo naše kulturne i medijske politike.

   U tom kontekstu pristup europskih građana raznolikim sadržajima na svim platformama ambiciozan je cilj, koji, uvjereni smo, možemo i trebamo omogućiti. Pozdravljamo stoga i izričaj koji prepoznaje važnost financijskog doprinosa fondovima iz kojih se financira produkcija i distribucija audiovizualnih djela svih onih koji djeluju na tržištima pojedinih država članica. Također ističem da snažno podržavamo pojačanu zaštitu maloljetnika i sprečavanje poticanja mržnje na svim platformama kao osnovni cilj koji će pružiti ova Direktiva.“   U drugom dijelu sastanka ministri su podržali Nacrt zaključka Vijeća o strateškom pristupu EU međunarodnim kulturnim odnosima. Nakon što je dala punu podršku Nacrtu buduće Strategije ministrica Obuljen Koržinek istaknula je sljedeće:
   „Zalažemo se za suradnju otvorenu svima, regionalno i globalno, uz jačanje međusektorske suradnje i međukulturnog dijaloga. Vezano uz rasprave koje se vode u Vijeću za vanjske poslove u razvojnom formatu, a u kontekstu postizanja ciljeva Agende 2030, smatramo kako je iznimno važno u provedbi buduće Strategije afirmirati uključivanje kulturnih aspekata u europske razvojne politike i planove. Povezujući naše nacionalne politike s aktivnostima na europskoj razini možemo puno napraviti na razvoju potencijala kulturnih i kreativnih industrija, prepoznavanju i jačanju kulture u gospodarskom razvoju te održivoj obnovi kulturne baštine kao važnog pokretača razvoja, o čemu su govorili mnogi kolege ministri, a što ćemo posebno afirmirati sljedeće godine tijekom Europske godine kulturne baštine (EYCH 2018).

   U duhu principa i odredbi UNESCO-ove konvencije o zaštiti i promicanju raznolikosti kulturnih izričaja te naših zajedničkih napora na promociji vrijednosti kulturnih prava, međukulturnog dijaloga i, posebno, jačanja slobode izražavanja, pozdravljamo naglasak na jačanju i aktivnom uključivanju svih aktera koji će raditi na implementaciji Strategije. Posebno se zalažemo za isticanje važnosti promicanja mobilnosti i zajedničkih napora na smanjivanju i postupnom ukidanju svih prepreka ravnomjernoj razmjeni umjetnika na način da ulažemo u fondove koji potiču mobilnost, ali i uklanjaju prepreke kao što su restriktivni vizni režimi. Buduća Strategija koja će jasno uključiti kulturu u prioritete europske vanjske politike važna je poruka koju šaljemo, a koja će na najbolji način svjedočiti našu opredijeljenost za izgradnju odnosa s drugim državama na načelima poštovanja kulturne raznolikosti i interkulturnog dijaloga.“

   
 


Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a