E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Novosti  >  Rezultati Javnoga poziva za poticanje hrvatskoga glazbenog stvaralaštva
9.6.2017. - Na temelju Javnoga poziva za poticanje hrvatskoga glazbenog stvaralaštva, raspisanoga 3. travnja 2017. godine, završen je odabir skladbi. Prijaviti su se mogli skladatelji ili skupine skladatelja s djelima suvremene umjetničke glazbe koja su nastala tijekom 2016. godine.  

  Stručno povjerenstvo u sastavu: dr. sc. Davorin Kempf, predsjednik, Dalibor Bukvić, akademik Zoran Juranić,  Dragan Sremec i Ivana Bilić, na završnoj sjednici održanoj 2. lipnja ove godine, za poticaj je odabralo 17 skladbi od ukupno 68 prijavljenih djela. Ukupni fond poticajnih sredstava iznosi 300.000,00 kn.


Orkestralna djela:
 
1. Anđelko Igrec                Božićna suita za komorni orkestar                         27.000,00 kn
2. Tomislav Uhlik               Koncert za fagot i orkestar                                       27.000,00 kn
 
 
Komorna djela:
 
3. Matko Brekalo            … decomposition of Concept called the Time…   21.000,00 kn
                                           za sopran i klavirski trio
4. Dubravko Detoni        Alisios Variations za violinu, klarinet, violončelo   19.000,00 kn
                                           i glasovir
5. Frano Đurović             She's Walking Through The Clouds                         19.000,00 kn
                                           za ansambl flauta
6. Ante Knešaurek          Vokaliza za sopran, flautu i orgulje                           19.000,00 kn
7. Danijel Legin               Aeolian Symmetries za puhački trio                        17.000,00 kn
8. Sanda Majurec           Was It A Cat I Saw za klavir četveroručno               14.000,00 kn
9. Tomislav Oliver           Asterion za violončelo i ansambl                              21.000,00 kn
10. Krešimir Seletković  Abyss za komorni ansambl                                        21.000,00 kn
11. Berislav Šipuš           Vježbe iz polifonije za komorni ansambl                 23.000,00 kn
12. Mladen Tarbuk          Didgeridoo za alt saksofon i gudački kvartet           19.000,00 kn
13. Bruno Vlahek            Wu Xing: 5 elemenata, petominutni koncert za      23.000,00 kn
                                            klavir i veliki ansambl
 

Solistička djela:
 
14.  Petar Obradović      Raindrops za trubu solo                                              12.000,00 kn
 
 
Zborska djela a cappella ili u pratnji manjeg ansambla:
 
15.  Željko Brkanović     Antiphonae za mješoviti zbor i orgulje                        8.000,00 kn
  
 
Elektronička djela:
 
16.  Ana Horvat              Miramar/AC za solarne panele i komorni ansambl   5.000,00 kn
17.  Vjekoslav Nježić     Ludus temporalis za elektroniku                                  5.000,00 kn

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a