E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Program Europske unije – Kreativna Europa

Program Europske unije – Kreativna Europa

 
Program Europske unije Kreativna Europa (2014. – 2020.) sedmogodišnji je program namijenjen kulturnom i audiovizualnom sektoru u okviru kojeg se nalaze dva zasebna potprograma – potprogram Kultura i potprogram MEDIA.

Za sve informacije o potprogramima Kultura i MEDIA molimo Vas da odaberete jednu od niže navedenih poveznica/ikona.

 


              
Kreativna Europa - potprogram Kultura          Kreativna Europa - potprogram MEDIA
          



Sve informacije o završenom programu Europske unije Kultura (2007. – 2013.) možete naći  ovdje.

 

Nacionalno sufinanciranje projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa – potprogram Kultura

 


 
 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature