E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
MEĐUNARODNA SURADNJA   >  Propisi
 
Financiranje kulture
- Zakon o Zakladi "Hrvatska kuća-Croatia House" (NN 123/13)

Pravilnici
- Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi ( NN 69/12 44/13, 91/13)
- Pravilnik o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa za kulturu Europske unije Kultura 2007. – 2013. (NN 85/12)

Odluke
- Odluka o osnivanju povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranja obrazovnih, kulturnih, znanstvenih, sportskih i zdravstvenih programa i projekata hrvatskih manjina u susjednim i drugim zemljama i Hrvata u Bosni i Hercegovini, u 2003. godini (NN 41/03; NN 124/03 - Odluka o izmjeni odluke)

Međunarodni pravni propisi
- Europska kulturna konvencija ( NN-MU 1/99)
- Konvencija o osnivanju Organizacije ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu (NN-MU 1/99)
- Konvencija o međunarodnim izložbama (NN-MU 15/02, 10/03)
- Međunarodni pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima (NN-MU 12/93)
- Zakon o potvrđivanju konvencije o zaštiti i promicanju  raznolikosti kulturnih izričaja (NN-MU, br. 5/06, 5/07)
- Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu Kultura  ( od 2007. do 2013.) (NN-MU 7/07)
- Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Cipra o kulturnoj suradnji (NN-MU , br. 4/07, 9/07)
- Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Moldove o kulturnoj suradnji( NN-MU, br. 11/07)
- Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Azerbajdžan o kulturnoj suradnji (NN-MU, br.11/07)
- Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indonezije o kulturnoj  i prosvjetnoj suradnji (NN-MU, br. 11/07)
- Uredba o objavi ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Hašemitske Kraljevine Jordan o suradnji u području kulture (NN-MU 1/08)
- Uredba o objavi ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve o kulturnoj, obrazovnoj i znanstvenoj suradnji (NN-MU 1/08)
- Uredba o objavi ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Čile o suradnji u području kulture (NN-MU 1/08)
- Uredba o objavi ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Istočne Republike Urugvaja o suradnji na području kulture, znanosti i obrazovanja (NN-MU 1/08)
- Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o suradnji u području kulture i obrazovanja (NN-MU 1/09) 
- Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o suradnji u području kulture (NN-MU 5/09
- Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Armenije o suradnji u području kulture, obrazovanja i znanosti (NN-MU 12/09) - Zakon o ratifikaciji Europske konvencije o filmskoj koprodukciji br. 147 iz 1992., s konačnim prijedlogom zakona (NN-MU 4/04)
- Zakon o potvrđivanju Protokola o pristupanju Republike Hrvatske marakeškom ugovoru o osnivanju svjetske trgovinske organizacije (NN-MU 13/00, NN-MU 14/00)
- Zakon o potvrđivanju Europske konvencije za zaštitu audiovizualne baštine (NN-MU 5/07)
- Uredba o objavi Ugovora o filmskoj koprodukciji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike (NN-MU 11/07
- Zakon o potvrđivanju Konvencije o zaštiti podvodne kulturne baštine, Narodne novine , Međunarodni ugovori, 10/04,  Bilješka uz zakon Tekst zakona
- Konvencija o zaštiti kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba i Protokol u vezi sa zabranom izvoza kulturnih dobara s okupiranih teritorija, Narodne novine, Međunarodni ugovori, 12/93 i 6/02 objava
- Konvencija Vijeća Europe o zaštiti arhitektonskog blaga Europe, Narodne novine, Međunarodni ugovori, 6/94
- Zakon o potvrđivanju UNIDROIT-ove Konvencije o ukradenim ili nezakonito izvezenim kulturnim dobrima, sklopljen u Rimu 24. lipnja 1995, Narodne novine ,Međunarodni ugovori, 5/00, 6/02 objava
- Zakon o ratifikaciji Europske konvencije o zaštiti arheološke baštine (revidirana) iz 1992. godine sastavljene u Valetti 16. siječnja 1992. godine, Narodne novine , Međunarodni ugovori, 4/04 i 9/04 objava
- Zakon o potvrđivanju Konvencije o zaštiti nematerijalne kulturne baštine, Narodne novine, Međunarodni ugovori br. 5/05,5/07-objava
- UNESCO-va Konvencija o mjerama zabrane i sprečavanju nedozvoljenog uvoza, izvoza i prijenosu vlasništva kulturnih dobra, Narodne novine, Međunarodni ugovori, 12/93  Tekst zakona
- Konvencija o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine, Narodne novine Međunarodni ugovori 12/93  Usvojena: PARIZ, 1972. Republika Hrvatska stranka Konvencije na temelju notifikacije o sukcesiji od 8. listopada 1991. Stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 8. listopada 1991.
- Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o zaštiti i očuvanju određenih kulturnih dobara Narodne novine, Međunarodni ugovori 9/06, 2/07-objava
- Zakon o potvrđivanju drugog  Protokola uz Konvenciju za zaštitu kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba (NN Međunarodni ugovori, br.11/05)
- Zakon o potvrđivanju Okvirne  konvencije Vijeća Europe o vrijednosti kulturne baštine za društvo (NN Međunarodni ugovori 5/07)
- Uredba o objavi Ugovora između UNESCO-a i Vlade Republike Hrvatske o uspostavljanju Regionalnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, Hrvatska, kao centra kategorije 2 pod pokroviteljstvom UNESCO-a
 (NN 1/09)
- Zakon o potvrđivanju Europske konvencije o pravnoj zaštiti usluga koje se temelje na uvjetovanom pristupu i usluga koje pružaju uvjetovani pristup, Narodne Novine, Međunarodni ugovori br: 4/07
- Zakon o potvrđivanju Europskog sporazuma o razmjenama programa putem televizijskih filmova, Narodne novine, Međunarodni ugovori 10/04
- Zakon o potvrđivanju Europskog sporazuma o zaštiti televizijskih programa, Narodne novine, Međunarodni ugovori 10/04
- Zakon o potvrđivanju Europskog sporazuma o sprječavanju programa emitiranog iz postaja izvan državnog područja, Narodne novine, Međunarodni ugovori 10/04
- Sporazum za olakšanje međunarodnog prometa vizualnog i auditivnog materijala prosvjetnog, znanstvenog i kulturnog karaktera, Narodne novine, Međunarodni ugovori 4/94
- Zakon o potvrđivanju Europske konvencije o prekograničnoj televiziji  i Protokola o izmnjenama Europske konvencije o prekograničnoj televiziji, Narodne novine, Međunarodni ugovori 11/01
- Objava o stupanju na snagu Europske konvencije za zaštitu audiovizualne baštine, Narodne novine, Međunarodni ugovori 9/07
- Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu zajednice MEDIA 2007 (2007.-2013.), Narodne novine, Međunarodni ugovori 3/08

- Preporuke i drugi akti Vijeća Europe


Sudjelovanje RH u programu Kultura
- Zakon o potvrđivanju memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu Kultura (od 2007. do 2013.) NN 7/07
- Okvirni sporazum između Republike Hrvatske i Europske zajednice o općim načelima sudjelovanja Republike Hrvatske u programima Zajednice Tekst
- Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike o suradnji u području kulture , prosvjete i znanosti Narodne novine, Međunarodni ugovori 10/01
- Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Austrije o suradnji u području kulture i obrazovanja Narodne novine, Međunarodni ugovori 5/05
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature