E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
MEĐUNARODNA SURADNJA   >  Kulturno vijeće za međunarodnu kulturnu suradnju  >  Bilješke sa sjednica
Zapisnik sa sjednice Vijeća za Međunarodnu kulturnu suradnju i europske integracije održane 27. I 29. travnja 21015. godine – 2. Natječajni rok 1. veljače – 15. ožujka 2015.

 
Prisutni članovi Vijeća: Darko lukić, predsjednik, Zvjezdana Antoš, Adrijana Barbarić Pevek, Irena Škorić i Dalibor Bukvić, članovi
 
Odsutna članica Vijeća: Zvjezdana Antoš na sjednici 29. travnja 2015. iz zdravstvenih razloga
 
Prisutni djelatnici Ministarstva kulture, Uprave za međunarodne kulturne odnose¨Nevena Tudor Perković, Doris Kurtov, Nevenka Belačić
 
Na sjednici održanoj 27. i  29. travnja 2015. članovi Vijeća za međunarodnu kulturnu suradnju i europske integracije raspravljali su o predmetima koji su pristigli na 2. natječjani rok Poziva za predlaganje programa javnih poteba u kulturi za 2015. godinu – 15. ožujka 2015. Ukupno se odlučivalo o 344 predmeta: 4 predmeta iz područja arhiva, 110 iz područja glazbeno-scenskih djelatnosti, 31 iz područja interdisciplinarne djelatnosti, 32 iz područja književnosti i nakladništva, 5 iz područja knjižnica, 11 iz područja kulturne baštine, 57 iz područja kulturno-umjetničkog amaterizma, 59 iz područja likovne i vizualne umjetnosti, 12 iz područja međunarodnih nevladinih organizacija, 13 iz područja muzejsko-galerijske djelatnosti, 10 iz područja novih medija.
 
Vijeće je raspravljalo i o 28 predmeta zaprimljenih izvan natječajnih rokova: 13 predmeta iz područja glazbeno-scenske djelatnosti, 2 predmeta iz područja interdisciplinarnih djelatnosti, 3 predmeta iz područja književnosti i nakladništva, 7 predmeta iz područja kulturno-umjetničkog amaterizma, 1 predmet iz područja likovne i vizualne umjetnosti, 1 predmet iz područja međunarodnih nevladinih organizacija i 1 predmet iz područja programa u novim medijima.
 
Na sjednici se raspravljalo i o sljedećim žalbama:
 
- Sara Dodig: Kurt Thomas majstorski tečaj, Nizozemska, klasa: 910-01/14-03/0499 – žalba na odbijenicu. Vijeće je odbilo žalbu i potvrdilo svoju raniju odluku.
- Udruga Pasionska baština, Zagreb: Godišnja skupština Europassiona, Italija, klasa: 910-01/14-03/0563 – žalba na odbijenicu. Vijeće je odbilo žalbu i potvrdilo svoju raniju odluku.
- Udruga za kulturu osoba oštećena sluha Hrvatske „Svijet tišine“, Zagreb: 4. Međunarodna izložba gluhih umjetnika „Dubrovačke ljepote u tišini“, Dubrovnik, klasa: 910-01/11-03/0676 – žalba na odbijenicu Vijeće je odbilo žalbu i potvrdilo svoju raniju odluku.
- Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Gliptoteka, Zagreb: izložba Bijenale kinesko-hrvatskog slikarstava „Green Box2“, klasa: 910-01/11-03/0838 – žalba na odbjenicu. Vijeće je odbilo žalbu i potvrdilo svoju raniju odluku
- Iva Babaja, Zagreb: Sudjelovanje predsjednice na 4 sastanka Upravnog odbora tijekom mandata, klasa: 910-01/14-03/0691. Žalba na odobreno jedno putovanje, odnosno sudjelovanje na sastanku u Gwangju, Koreja. Vijeće je odbilo žalbu i potvrdilo svoju raniju odluku.
- Mala performerska scena, Zagreb: CCC Expoet, europske zemlje, kontinuirano 2015-2017. Klasa: 910-01/14-03/0522. Žalba na negativnu odluku. Vijeće je odbilo žalbu i potvrdilo svoju raniju odluku.
 
Prema već ustaljenom načinu rada ustanovljenom na prethodnim sjednicama istoga Vijeća, o svakom pojedinačnom programu referirala je članica/član vijeća u čijem užem stručnom i profesionalnom području kompetencija i djelovanja se program nalazi, iznoseći svoje mišljenje o:
- usuglašenosti programa s kriterijima i pravilima natječaja MK
- kvaliteti prijavljenoga programa
- značaju konkretnog programa za predstavljanje hrvatske kulture u inozemstvu ili obogaćivanju hrvatske kulture potebnim i deficitarnim inozemnim iskustvima i praksama
- realnosti i održivosti navedenog programa
- posebnim značajkama i okolnostima vezanim uz program ako ih ima (izuzetno ugledna imena, izuzetno značajni programi, hrvatska dijaspora, područja od posebne državne skrbi, manjinske skupine, ljudska prava, izostanak potpore drugih mogućih financijera, sudjelovanje drugih partnera...)
- potvrđenu korisnost prijavljene ustanove/pojedinca i programa za kontinuirano predstavljanje hrvatske kulture u inozemstvu i dovođenje značajnih inozemnih programa u Hrvatsku.
 
Nakon toga, savjetnice u MK o svakom pojdinačnom programu iznosile su mišljenje nadležnih savjetnika MK o prijavi, upozorili na eventualne manjkavosti prijave, postojeće međudržavne sporazume i ranije preuzete obveze te eventualne neriješene ranije obveze prema MK.
 
Nakon toga cijelo vijeće skupno je glasovalo o programu o kojemu je referirano dodjelom predikata A, B, ili C – za iznimno značajan program koji bi trebalo podržati u cijelom traženom iznosu, relevantan program koji bi trebalo djelomično pomoći sukladno mogućnostima i nezadovoljavajući proram koji bi trebalo u potpunosti odbaciti.
Članice i članovi vijeća, kao i uvijek, nisu sudjelovali u donošenju odluka o programima s kojim su osobno izravno povezani.
 
 
Zagreb, 5. svibnja 2015.
 
 
                                                            Predsjednik Vijeća
                                                           prof. dr. sc. Darko Lukić, v.r.
Zapisnik sa sjednice Vijeća za Međunarodnu kulturnu suradnju i europske integracije
održane 12-13. studenoga 2014. godine – 1. natječajni rok – do 19. rujna 2014.
 
  
Prisutni članovi Vijeća: Darko Lukić, predsjednik, Zvjezdana Antoš, Adrijana Barbarić Pevek, Irena Škorić i Dalibor Bukvić, članovi
 
Prisutni djelatnici Ministarstva kulture, Uprave za međunarodnu kulturnu suradnju i fondove EU:  Nevena Tudor Perković, Doris Kurtov, Nevenka Belačić
 
Na sjednici održanoj 12 -13. studenoga 2014. godine, članovi Vijeća za međunarodnu kulturnu suradnju i europske integracije raspravljali su o predmetima koji su pristigli na 1. natječajni rok Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2015. godinu – do 19. rujna 2014.
Odlučivalo o ukupno 644 programa: 2 iz područja arhivske djelatnosti, 174 iz područja glazbeno-scenskih djelatnosti, 61 iz područja interdisciplinarne djelatnosti, 35 iz područja književnosti i nakladništva, 16 iz područja knjižnica, 35 iz područja kulturne baštine, 87 iz područja kulturno-umjetničkog amaterizma, 126 iz područja likovne i vizualne umjetnosti, 44 iz područja međunarodnih nevladinih organizacija, 50 iz područja muzejsko-galerijske djelatnosti, 14 iz područja novih medija.
 
Vijeće je dogovorilo metodologiju koju je predložio predsjednik, a to je da svaka članica/član Vijeća za sastanke pripremi izvješće i objašnjanje onih programa koji pripadaju njezinu/ njegovu području djelovanja i stručne kompetencije, kako bi se na sjednicama od programa do programa najprije saslušalo to obrazloženje, a onda diskutiralo o svakom pojedinačnom programu. Pripremljeno izvješće svakog programa treba biti usklađeno s pravilima iz natječaja, kriterijima koje primjenjuje Kulturno vijeće za vrednovanje programa (devet kriterija) i pravilima za davanje prednosti (šest pravila) .
 
Vijeće je primilo na znanje detaljnu informaciju o postupku izrade strateških planova.
Vijeće smatra da bi za izradu kvalitetnih strateških planova bilo nužno provesti edukaciju zainteresiranih subjekata, s obzirom na činjenicu da najveći broj strateških planova od onih koji su napravljeni ili nije dostano profesionalno i kvalitetno napravljen, ili nije usuglašen sa standardima EU (najčešće je riječ o dobrim strategijama napravljenim prema američkim modelima). Istaknuta je važnost strateških planova i nužnost inzistiranja na njima, ali i očita potreba za edukacijom subjekata kako bi se osposobili za izradu uistinu relevantnih strateških planova prema ujednačenim standardima i uporedivim elementima.
 
Vijeće je dalo suglasnost i preporuku Ministarstvu kulture da prioritetno pristupi realiziranju projekata iz programa Kultura 2007-2013 koji se ostvaruju u suradnji s međunarodnim partnerima i uz angažiranje sredstava iz EU, zbog preuzetih ugovornih obveza i nužnosti poštovanja dogovorenih rokova, ali i zbog provjerene i dokazane kvalitete tih programa koji su već prošli više razina stroge međunarodne selekcije.
 
Tijekom rasprave o svakom pojedinačnom programu Vijeće je najprije saslušalo mišljenje izvjestiteljice/izvjestitelja po programu, zatim pristupilo raspravi o programu. Gdje god je bilo nužno pregledana je natječajna dokumentacija, konzultirane su djelatnice Ministarstva kulture za dodatne informacije i potrebne priloge natječajnoj dokumentaciji, a potom su usuglašavane i konačno u svakom slučaju jednoglasno donesene ocjene svakog od prijavljenih programa.

Kod programa koji ugošćavaju inozemne umjetnike u RH u različitim radionicama i/ili kreativno edukacijskim projektima, prioritet je dan onim slučajevima gdje se radi o reciprocitetu, o kontinuitetu suradnje ili o onoj vrsti edukacije koja je u RH deficitarna i koja omogućava hrvatskim umjenticama/umjetnicima da steknu nova znanja u području svojih umjentičkih djelovanja ili da predstave svoj rad u inozemstvu.
 
Prijave koje su se odnosile na dugotrajniju ili dugoročnu edukaciju, posebno u slučaju edukacije povezane s obrazovnim ustanovama (primjerice osnivanjem katedre za ples na ADU Sveučilišta u Zagrebu), gdje je u pravilu riječ o većim iznosima i trajnim programima, Vijeće je predložilo da se oni izdvoje u zasebnu skupinu i da se o njima razgovara na sastanku visokih predstavnika Minsitarstva kulture i Ministarstva znanosti RH.
Uzimajući u obzir činjenicu da su umjetničke akademije i umjetničke škole u sustavu visokog i srednjeg obrazovanja u RH, i edukacija kadrova za izvođenje nastave na takvim ustanovama nužno se mora promatrati i kao obrazovna, i kao istraživačka i kao kulturna javna potreba, pa ih je kao takve nužno sufinancirati u sustavnom i planski dogovorenom partnerstvu između nadležnih ministarstava.
 
Posebnu prednost Vijeće je dalo onim programima koji su pored jasne i nedvojbene javne potrebe u kulturi i visokoke kvalitete istovremeno imali i precizno razrađene i konkretno objašnjene prijave, detaljno razrađene programe, realne i održive troškovnike, točno i uredno ispunjene aplikacije, i koji su na uvjerljiv i jasan način objasnili konkretnu javnu potrebu prijavljenoga programa.
 
 
Zagreb,  20. studenoga 2014.

  
 

                                                                                    Predsjednik Vijeća
                                                                                     prof. dr. sc. Darko Lukić, v.r.

    Arhiva 

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a