E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
MEĐUNARODNA SURADNJA   >  Uprava za razvoj kulture i umjetnosti i međunarodnu kulturnu suradnju   >  Služba za bilateralnu i multilateralnu kulturnu suradnju   >  Bilateralna suradnja
Bilateralni ugovori i programi
 
Do sada je Republika Hrvatska potpisala 48 bilateralnih ugovora o kulturnoj suradnji: Albanija, Argentina, Azerbajdžan, Austrija, Belgija (Flandrija), Bosna i Hercegovina, Bugarska, Cipar, Češka, Čile, Crna Gora, Egipat, Estonija, Francuska, Grčka, Gruzija, Indija, Indonezija, Iran, Italija, Izrael, Jordan, Južnoafrička Republika, Kina, Latvija, Litva, Luksemburg, Mađarska, Makedonija, Malta, Maroko, Meksiko, Moldova, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Ruska Federacija, Slovačka, Slovenija, SR Jugoslavija, Sveta Stolica, Španjolska, Šri Lanka, Turska, Ukrajina, Urugvaj, Velika Britanija i Sjeverna Irska.
 
Također je potpisano 25 bilateralnih programa o kulturnoj suradnji: Albanija, Argentina, Austrija, Bugarska, Češka, Egipat, Francuska, Grčka, Indija, Iran, Izrael, Kina, Latvija, Litva, Mađarska, Makedonija, Poljska, Portugal, Rumunjska, Ruska Federacija, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Ukrajina, Turska.
 
Sklopljeni su i sporazumi za posebna područja u kulturi i zaštiti baštine:   Sporazum između Vlade RH i Vlade SAD o zaštiti i očuvanju određenih kulturnih dobara,  Sporazum o suradnji između Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Kongresne knjižnice Sjedinjenih Američkih Država, Ugovor o filmskoj koprodukciji između Vlade RH i Vlade Talijanske Republike te Memorandum o suglasnosti o suradnji između Ministarstva kulture RH i Opće uprave za tisak i nakladništvo NR Kine.
 
Veći dio ugovora osim područja kulture obuhvaća i suradnju u području obrazovanja i znanosti. Programi kulturne suradnje uglavnom se sklapaju za razdoblje od dvije ili tri godine.
 
Sklopljeni ugovori i programi kulturne suradnje omogućuju šire predstavljanje hrvatske kulture u drugim zemljama kao i kulture  drugih zemalja u Hrvatskoj, potiču razvijanje izravne i kontinuirane suradnje i razmjene između ustanova i udruga, umjetnika i stručnjaka na svim područjima kulture i umjetnosti, razmjenu u području prevođenja i objavljivanja književnih djela, prezentacije filmova i umjetničkih izložbi, gostovanja kazališnih, plesnih  i glazbenih umjetnika, sudjelovanje na međunarodnim kulturnim manifestacijama i skupovima te pridonose produbljivanju i razvijanju ukupnih međudržavnih odnosa.
 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a