E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
MEĐUNARODNA SURADNJA   >  Uprava za razvoj kulture i umjetnosti i međunarodnu kulturnu suradnju   >  Služba za bilateralnu i multilateralnu kulturnu suradnju   >  Multilateralna suradnja  >  Europske integracije i asocijacije  >  Jadransko-jonska inicijativa

Zemlje članice su: Albanija, Bosna i Hercegovina, Grčka, Hrvatska, Italija, Slovenija, Srbija i Crna Gora.
Ministarstvo kulture aktivno sudjeluje u radu Okruglog stola o kulturi. Albanija je zemlja domaćin Jadransko-jonskoj inicijativi u razdoblju 2005/2006. Ministarstvo kulture podržalo je sljedeće programe suradnje:
Arheologija Jadransko-jonskog bazena,  s posebnim naglaskom na podvodnoj arheologiji;
Stvaranje modela kulturnih puteva u jadransko-jonskom području, izrada karte i baze podataka o kulturnim putevima;
Projekt istraživanja izvora za arhitekturu gradova Jadransko-jonskog područja, nositelj projekta Državni arhiv Hrvatske.
Republika Hrvatska bila je domaćin Jadransko-jonskoj inicijativi u razdoblju 2000/2001. godine.

 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a