E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
MEĐUNARODNA SURADNJA   >  Uprava za razvoj kulture i umjetnosti i međunarodnu kulturnu suradnju   >  Služba za bilateralnu i multilateralnu kulturnu suradnju   >  Multilateralna suradnja  >  Europske integracije i asocijacije  >  Srednjoeuropska inicijativa

Srednjoeuropska inicijativa (SEI) međudržavna je regionalna asocijacija koja okuplja sedamnaest zemalja članica - Albaniju, Austriju, Bjelorusiju, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Češku, Hrvatsku, Italiju, Mađarsku, Makedoniju, Moldovu, Poljsku, Rumunjsku, Slovačku, Sloveniju, Srbiju i Crnu Goru i Ukrajinu. Glavna područja suradnje u okviru SEI su sljedeća: ekonomska i tehnička suradnja, razvoj prometne, energetske, telekomunikacijske i poljoprivredne infrastrukture,izgradnja demokratskih institucija i poštivanje ljudskih i manjinskih prava, zaštita okoliša, suradnja u području znanosti i tehnologije, medija, kulture, obrazovanja, razmjene mladih i turizma, prekogranična i međuregionalna suradnja, razmatranje političkih pitanja od zajedničkog interesa.

www.ceinet.org
 

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a