E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
MEĐUNARODNA SURADNJA   >  Uprava za razvoj kulture i umjetnosti i međunarodnu kulturnu suradnju   >  Služba za bilateralnu i multilateralnu kulturnu suradnju   >  Multilateralna suradnja  >  Europske integracije i asocijacije  >  Kvadriterala

Kvadrilaterala je mlada regionalna inicijativa, osnovana 2001. godine koja objedinjava Italiju, Mađarsku, Sloveniju i Hrvatsku. Ova inicijativa nije strukturirana kao organizacija i nema tijela unutar kojih se odvijaju pojedini poslovi.

Ministarstvo kulture 2002. godine u Splitu organiziralo je sastanak na ministarskoj razini kako bi se ispitale mogućnosti kulturne suradnje unutar Kvadrilaterale.

Do sada su predložene sljedeće aktivnosti: suradnja u podruju zaštite kulturne baštine, prevođenje i izdavanje književnih djela četiriju zemalja članica te sklapanje bilateralih ugovora o filmskoj koprodukciji.

Republika Hrvatska predsjedava Kvadrilateralom u godini 2006/7.

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a