E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
MEĐUNARODNA SURADNJA   >  Arhiva  >  Međunarodne nevladine organizacije

Suradnja u okviru Međunarodnih nevladinih (strukovnih) organizacija


Kulturne ustanove, udruge, stručnjaci i hrvatski centri/sekcije (Hrvatski nacionalni komitet ICOM, hrvatske sekcije AICA, UNIMA, ASSITEJ, IDEA, DACI, C.I.O.F.F., Hrvatski centar PEN, ITI i dr.) učlanjeni su i aktivno djeluju u okviru brojnih međunarodnih nevladinih organizacija u području kulture i umjetnosti.

Ministarstvo kulture podržava redovnu djelatnost hrvatskih sekcija, sudjelovanje izabranih predstavnika i stručnjaka na sastancima izvršnih odbora, konferencija i kongresa u inozemstvu, kao i organizaciju skupova međunarodnih nevladinih organizacija u Republici Hrvatskoj.

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a