E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
MEĐUNARODNA SURADNJA   >  Uprava za razvoj kulture i umjetnosti i međunarodnu kulturnu suradnju   >  Služba za bilateralnu i multilateralnu kulturnu suradnju   >  Multilateralna suradnja  >  Međunarodne mreže  >  INCP - Mreža kulturnih politika

INCP – International Network on Cultural Policy
www.incp-ripc.org


INCP – Međunarodna mreža kulturnih politika osnovana je na sastanku ministara kulture u Otawi 1998. godine. Mreža okuplja ministre kulture iz 66 zemalja članica te flamanske, francuske i njemačke zajednice Belgije.

INCP nastoji osnažiti kulturne politike kako bi vlade, zajedno s civilnim društvom, stvarale međunarodno okruženje koje vrednuje raznolikost, kreativnost i slobodu.

Osnovne teme: očuvanje nematerijalne kulturne baštine, odnos medija i kulture, odnos kulturne raznolikosti i globalizacije, rasprave o kulturnim industrijama ili kulturnim opservatorijima. Ministri uključeni u rad INCP-a razvijaju instrumente kojima je cilj osigurati kulturni razvoj uz očuvanje specifičnosti pojedinačnih kultura, ali i participaciju i prepoznatljivost na globalnom planu.

Radna skupina za kulturnu raznolikost i globalizaciju, kojom predsjedava Kanada, savjetuje ministre te priprema konkretne prijedloge za unapređivanje kulturne politike, uzimajući u obzir kulturnu raznolikost na nacionalnom i međunarodnom planu.

Članice INCP organiziraju godišnje ministarske konferencije s tematikom iz područja kulture i kulturnih politika. Zemlja domaćin odabire temu i priprema istraživanje. Rezultati istraživanja predstavljaju se ministrima na konferenciji. 

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a