E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
MEĐUNARODNA SURADNJA   >  Uprava za razvoj kulture i umjetnosti i međunarodnu kulturnu suradnju   >  Služba za bilateralnu i multilateralnu kulturnu suradnju   >  Multilateralna suradnja  >  Međunarodne mreže  >  IFACCA - Međunarodna federacija umjetničkih vijeća i kulturnih agencija

 IFACCA - International Federation of Arts Councils and Culture Agencies
www.ifacca.org

 

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske učlanjeno je u Međunarodnu federaciju umjetničkih vijeća i kulturnih agencija (IFACCA) od 2005. godine, i time uživa slobodan pristup informacijskim kulturnim bazama, ima mogućnost sudjelovanja na kongresima, simpozijima i razgovorima o kulturnim politikama, strategijama i pojedinačnim projektima, biranje članova u Izvršni odbor IFACCA i dr.)

IFACCA svoje međunarodno sjedište ima u Sydneyu, Australija. Svjetski skup umjetnosti i kulture IFACCA-e održat će se u Newcastleu, Velika Britanija, od 14. do 17. lipnja 2006. godine.

 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a