E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Novosti  >  Obavijest o raspisivanju javnih poziva za potpore izdavanju knjiga, časopisa, potpora književnim manifestacijama i potpora književnim programima u knjižarama
24.2.2014. - Zbog učestalih pitanja o raspisivanju javnih poziva za potpore izdavanju knjiga, časopisa, potpora književnim manifestacijama i potpora književnim programima u knjižarama, donosimo slijedeću obavijest:      
  
     Sukladno Zakonu o državnim potporama, Ministarstvo kulture od 2006. godine obvezno je za programe financiranja nakladništva (potpora izdavanju knjiga, potpora časopisima, potpora književnim manifestacijama i potpora književnim programima u knjižarama) ishoditi odobrenje nadležnog tijela za zaštitu tržišnog natjecanja.
 
       Do pristupanja RH Europskoj uniji nadležno je tijelo bila Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja Republike Hrvatske (AZTN), a nakon pristupanja nadležno tijelo postaje Europska komisija (European Commission, DG COMPETITION).
 
     Ministarstvo kulture imalo je važeće odobrenje AZTN za financiranje nakladništva za razdoblje 2011. – 2013. (Rješenje o odobrenju potpore od 10. 2. 2011. klasa UP/I 430-01/2011-03/001).
 
       Ministarstvo kulture 30. siječnja 2013. upućuje Agenciji Zahtjev za odobrenje financiranja nakladništva za razdoblje 2014. – 2016., a Agencija odgovara 7. ožujka 2013. da je zahtjev preuranjen i da čekamo ulazak u EU.
 
     Ministarstvo kulture 11. srpnja 2013. upućuje Zahtjev za odobrenje financiranja nakladništva Ministarstvu financija na mišljenje koje dostavlja pozitivno mišljenje 26. srpnja 2013.
 
      Ministarstvo kulture 22. kolovoza upućuje Zahtjev i pozitivno mišljenje Ministarstva financija Agenciji, u čijoj je nadležnosti prosljeđivanje zahtjeva Europskoj komisiji i daljnja komunikacija s EK te dostavljanje dodatnih zahtjeva EK Ministarstvu kulture.
 
      U daljnjem tijeku postupka ishođenja odobrenja uslijedilo je usklađivanje Programa sa zahtjevima EK od strane Agencije, dostavljanje dodatnih podataka koje je EK tražila o funkcioniranju tržišta knjiga u RH, tržišnim i kulturnim statistikama, primjerima financiranih časopisa itd. Napominjemo da u propisanom obrascu kojim se podnosi zahtjev nije tražen nijedan od naknadno zatraženih dodatnih podataka, niti je Ministarstvo kulture u svojim dosadašnjim zahtjevima upućenim Agenciji trebalo dostavljati takve podatke.
 
      4. prosinca 2013. EK putem AZTN dostavlja dodatna pitanja vezana za Program financiranja nakladništva za razdoblje 2014. – 2016.
 
       6. prosinca 2013. Ministarstvo odgovara putem AZTN.
 
       17. siječnja 2014. EK putem AZTN dostavlja nova pitanja vezana za Program financiranja nakladništva za razdoblje 2014. – 2016.
 
       Ministarstvo kulture u komunikaciji s EK rješava dodatna pitanja i 12. veljače 2014. putem AZTN dostavlja EK integrirane odgovore.
 
      Iz komunikacije sa savjetnicom u EK zaduženom za rješavanje zahtjeva Ministarstva kulture Sophie De Vinck saznajemo da je takva praksa EK uobičajena kod izdavanja prvog odobrenja novoj članici, jer EK želi steći detaljan uvid u programe potpora.
 
       Nakon zaprimanja zahtjeva sa svim dodatnim informacijama EK mora izdati rješenje u roku od 60 dana.
 
       Sve potpore za nakladničke programe podliježu obvezi ishođenja odobrenja Europske komisije i bez toga odobrenja natječaji se ne mogu raspisati.
 
      Podrobnije informacije o postupku prijave EK možete naći na sljedećoj internetskoj adresi: http://www.vlada.hr/hr/naslovnica/sjednice_
i_odluke_vlade_rh/2014/142_sjednica_vlade_republike_hrvatske/142_1/(view_online)/1#document-preview
.
 
      Javni pozivi bit će raspisan po primitku odobrenja.
 
 


Uprava za razvoj kulture i umjetnosti
 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature