E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Novosti  >  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Zakona o muzejima
7.5.2014. - Otvaramo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Zakona o muzejima.
       Zakonom o muzejima („Narodne novine“, broj 142/98 i 65/09) uređuju se uvjeti i način obavljanja muzejske djelatnosti, ustrojstvo i način rada muzeja, muzejska građa, te druga pitanja od značenja za muzejsku djelatnost. Važeći Zakon donesen je 1998. godine i djelomično je noveliran 2009. godine.
 
       Od donošenja važećeg Zakona o muzejima u muzejskoj djelatnosti dogodile su se značajne promjene koje su utjecale na ovu djelatnost. Promjene se očituju primjerice u načinu obavljanja djelatnosti, proširenju popisa stručnog osoblja potrebnog za obavljanje ove djelatnosti, tehnološkom napretku isl. U tom smislu potrebno je redefinirati određene pojmove te urediti uvjete za obavljanje djelatnosti imajući u vidu određene posebnosti i specifičnosti,  potrebno je određene nove stručne poslove uključiti u muzejska zvanja i stručnom osoblju omogućiti napredovanje. Također je potrebno otvoriti ovu djelatnost i samostalnim stručnjacima, koji na profesionalnoj osnovi samostalno obavljaju ovu djelatnost, a nisu formalno pravno u radnom odnosu u nekoj muzejskoj ustanovi. Nadalje, u ovaj Zakon je potrebno uskladiti sa Zakonom o radu (Narodne novine, br. 149/2009, 61/2011, 82/2012 i 73/2013) u dijelu u kojem je propisano da jedan član tijela upravljanja ustanove mora biti predstavnik svih radnika. Također, s obzirom na protek vremena potrebno je uskladiti prekršajne odredbe ovoga Zakona s Prekršajnim zakonom (Narodne novine, br. 107/2007 i 39/2013).
 
       Cilj i svrha internetskog savjetovanja je prikupiti mišljenja zainteresirane javnosti o Nacrtu prijedloga Zakona o muzejima. Pozivaju se predstavnici zainteresirane stručne javnosti da dostave svoje načelne primjedbe i prijedloge na cjelokupni tekst, kao i konkretne prijedloge na pojedine članke predložene u Prijedlogu nacrta, uz jasna obrazloženja i to putem obrasca sudjelovanja.
 
       Svoje sugestije i prijedloge možete uputiti na adresu elektroničke pošte: zakon.muzeji@min-kulture.hr  najkasnije do 25. svibnja 2014. godine.

       Po završetku procesa savjetovanja rezultati internetskog savjetovanja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Ministarstva.
 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature