E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
MEĐUNARODNA SURADNJA   >  Projekti  >  Zaklada Hrvatska kuća - Croatia House, 2013.  >  O Zakladi
 O Zakladi Hrvatska kuća/Croatia house


Osnovana kako bi promicala hrvatsku kulturu, umjetnost, povijest, hrvatski jezik i kulturnu baštinu u inozemstvu, Zaklada „Hrvatska kuća - Croatia House“ na najbolji način spaja diplomaciju i kulturu, kroz sustavnu prezentaciju hrvatske kulture i umjetnosti širom svijeta.

Hrvatska diplomacija, kao i druge institucije i do sad su koristile kulturu kao snažno sredstvo nacionalne promocije i izgradnje pozitivnog imidža Hrvatske, ali nije bilo sinergije i sustava koji bi u konačnici donio prepoznatljivi rezultat. I upravo zato je osnovana Zaklada „Hrvatska kuća – Croatia House“, da bi koordinirala sve aktivnosti promocije hrvatske kulture putem diplomatsko-konzularnih predstavništava i kulturnih centara.

Na javnom natječaju za dizajn vizualnog identiteta Zaklade Hrvatska kuća odabran je rad pod nazivom „Nove perspektive“ kreativnog tima Škatulica (Maša Milovac, Matea Bronić, Tin Kadoić) čime je naša, Hrvatska kuća, nakon temelja (onih pravnih - zakona, statuta, pravilnika i poslovnika) dobila i završni izgled, kako biste je mogli prepoznati u svakom kutku svijeta i iz svake perspektive.

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature